МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КЛЕЙМСИ -

претензії, вимоги покупця до продавця у зв’язку з недоліками в якості або стані поставленого товару.

КЛІЄНТЕМА, КЛІЄНТУРА -

коло установ і осіб, які користу­ються кредитом даного банку і проводять через нього свої опе­рації.

КЛІРИНГ -

система безготівкових розрахунків, що базується на заліку взаємних вимог по зустрічних зобов’язаннях, які діють на принципах рівності платежів. Функціонує, як правило, на основі двосторонніх торгових та платіжних угод. У платіжних угодах по клірингу вказуються: система клірингових рахунків, обсяг і валюта клірингу, валютні застереження і технічний кредит, поточне вирівнювання та кінцеве регулювання сальдо.

КОЛЕКТИВНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ -

протекціонізм, виробле­ний інтеграційними угрупованнями по відношенню до третіх країн.

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО -

різновид торгового або комерційного товариства, підприємства, учасники якого поділяються на тих, хто повністю бере на себе ризик за підприємство, відповідаючи за нього всім своїм майном (причому так ризикує часто лише один його учасник), і командистів, або вкладників, які відповідають лише вкладеним у підприємство капіталом і одержують лише частку з прибутку.

КОМЕРСАНТ -

особа, яка займається приватною підприєм­ницькою діяльністю.

КОМЕРЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ -

договір купівлі-продажу, який передбачає взаємне постачання товарів на рівновелику вартість.

КОМЕРЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ -

етап втілення життєвого циклу товару, який включає в себе реалізацію всього плану маркетингу і повномасштабного виробництва.

КОМЕРЦІЙНА СИСТЕМА -

система, придатна не лише для власного використання, але й для продажу різним споживачам.

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ -

право учасників ділових відносин на збереження в таємниці інформації про умови укла­дання та виконання контрактів, специфіку виробничої, торго­вельної і фінансової діяльності та здійснюваних операцій. Комерційна таємниця обмежує доступ представників державних органів, громадських організацій, органів масової інформації, підприємств-конкурентів до відомостей про діяльність даного підприємства.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.