МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КОМЕРЦІЙНЕ МИТО -

мито, яке стягується понад звичайне мито.

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК -

банківська установа,   яка спеціалізується на короткостроковому кредитуванні промисло­вості, торгівлі, а також на різних видах банківського обслуговуван­ня приватної клієнтури (надання комерційних, споживчих та іпо­течних позик тощо).

КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ -

кредит, який надається в товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки плате­жу за продані товари.

КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК -

можливість зниження або втра­ти доходів, що зв’язана з прийняттям рішень чи діями в умовах невизначеності, відсутності достовірної інформації про стан ринку.

КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК -

метод ведення господарства шляхом вимірювання у вартісному виразі затрат і результатів господарської діяльності.

КОМЕРЦІЯ -

торгівля, діяльність, спрямована на одержання прибутку.

КОМІВОЯЖЕР -

роз’їзний агент фірми, який пропонує по­купцям товари за наявними в нього зразками, каталогами.

КОМІСІЙНИЙ ВЕКСЕЛЬ -

вексель, одержаний від його влас­ника для пред’явлення на інкасо.

КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ -

комерційні операції, при яких одна сторона (комітент) доручає іншій стороні (комісіонеру) здійснювати такі операції від свого імені, але за рахунок комітента.

КОМІСІОНЕР -

посередник в операціях; фізична чи юридич­на особа, яка здійснює за певну винагороду операції на користь і за рахунок комітента, але від свого імені.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.