МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КОМІТЕНТ -

особа, яка дає доручення іншій особі (комісіонеру) укласти угоду або ряд угод від імені останнього, але за рахунок комітента.

КОМПЕНСАЦІЙНА ПОЗИКА -

угода про надання позики в іноземній валюті в обмін на позику у вітчизняній валюті. Надається з метою попередити або нейтралізувати валютний ризик чи ва­лютні обмеження. При цьому можливі втрати в результаті різниці процентних ставок позики.

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ АКРЕДИТИВ -

кредит, відкритий бан­ком або іншими фінансовими установами за рахунок іншого кредиту. Іноземний імпортер пред’являє відповідні документи, на основі яких відкривається кредит експорту.

КОМПЕНСАЦІЙНІ УГОДИ -

різновид зовнішньоторгових угод, при якому вартість товару оплачується поставками інших товарів. Існує багато форм компенсаційних угод з різною питомою вагою фінансового елементу.

КОМПЕТЕНЦІЯ -

коло повноважень якої-небудь організації, установи чи особи; коло питань, в яких дана особа має певні повноваження, знання, досвід.

КОМПІЛЯЦІЯ -

неоригінальна, несамостійна літературна чи наукова праця, побудована на використанні чужих творів.

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ -

набір змінних факторів марке­тингу, що піддаються контролю і використовуються фірмою в     прагненні викликати бажану реакцію у відповідь з боку цільового ринку.

КОМПЛЕКСНЕ ПОСТАЧАННЯ -

постачання промислового устаткування, об’єднаного в єдиний технологічний комплекс і призначеного для випуску певної продукції, готової для споживан­ня або дальшої переробки.

КОМПЛЕКСНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ -

розробка системи прогнозів розвитку народного господарства, які розкривають різні аспекти цього розвитку. Головний методологічний принцип ком­плексного  прогнозування  —  взаємне  коригування різних прогнозів.

КОМПЛЕКТНИЙ ПРОДАЖ, ПРОДАЖ В КОМПЛЕКТІ -

про­даж групи взаємозв’язаних товарів або продаж системи вироб­ництва з усіма службами для задоволення потреб покупця в забез­печенні безперервного функціонування його справи.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.