МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КОМУНІКАЦІЯ МАСОВА -

процес поширення інформації (знань, духовних цінностей, моральних і правових норм) за допомогою технічних засобів (преси, радіо, телебачення) на багаточисельні аудиторії.

КОНВЕРСІЙНИЙ МАРКЕТИНГ -

маркетинг при негативному попиті, тобто в такій ситуації, коли всі або більшість важливих сегментів потенційного ринку відкидають даний товар або послугу.

КОНВЕРСІЙНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ -

валютні операції, які зв’язані з купівлею однієї валюти замість іншої на міжнародних валютних торгах.

КОНВЕРСІЯ -

1) заміна раніше випущених державних позик новою, щоб продовжити строки кредиту й змінити умови позики; 2) обмін валюти даної країни на іноземну.

КОНВЕРСІЯ ВАЛЮТИ -

обмін однієї валюти на іншу за діючим валютним курсом.

КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА -

валюта, яка вільно і необмежено обмінюється на інші іноземні валюти. Конверсія валюти може бути повною, коли обмін проводиться на будь-яку іноземну валю­ту, і частковою, коли валюта даної країни обмінюється лише на деякі валюти і не по всіх операціях міжнародного платіжного обороту.

КОНВЕРТУВАННЯ -

в минулому цей термін використовував­ся для позначення можливості обміну паперових грошей на золото за вимогою в центральних банках. Будь-який номінальний грошо­вий знак, який конвертувався в золото за вимогою, вважався конвертованою валютою. Повністю конвертованими вважаються валюти тих країн, у законодавстві яких практично відсутні валютні обмеження (долари СІЛА, валюти Японії, Швеції та ряду інших держав). Вільно конвертовані валюти широко використовуються для міжнародних розрахунків і створення валютних резервів.

КОНДИЦІЯ -

норма, стандарт, якість, яким згідно з договірними умовами повинен відповідати той чи інший товар.

КОНКРЕТНИЙ ПРОДУКТ -

базова, фізична сутність, послуга або ідея, яка має детальні характеристики і пропонується за дани­ми опису або за номером моделі.

КОНКУРЕНТНИЙ ЛИСТОК -

 документ, що узагальнює інформацію про технічно-економічні показники, якість, ціни та комерційні умови реалізації товару. Інформація, що міститься в конкурентному листку, потрібна для обгрунтування і розрахунку зовнішньоторгових цін під час експорту та імпорту товарів, особ­ливо при погодженні контрактних цін.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.