МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ -

 сукупність властивостей даної продукції,  що відображають її здатність витримати порівняння з аналогічною продукцією в конкретних ринкових умовах. Рівень конкурентоспроможності визначається на основі порівняльного аналізу споживних властивостей даної продукції і аналога-конкурента з урахуванням затрат на придбання та експлуатацію (використання) цих виробів. Основними критеріями конкурентоспроможності продукції є: її технічний рівень, який характеризує ступінь використання науково-технічних досягнень у процесі розроблення та виготовлення виробу; ступінь відповідності продукції вимогам міжнародних стандартів та специфічним вимогам іноземного споживача.

КОНКУРЕНЦІЯ -

боротьба між виробниками за найбільш зручні умови виробництва та збуту товарів з метою одержання максимального прибутку. За формою виділяють два види конкуренції: міжфірмову (предметну) — суперництво між виробниками аналогічних товарів, що задовольняють одну і ту саму потребу; міжгалузеву (функціональну) — боротьба між виробниками товарів різного призначення за частку в загальному платоспроможному попиті. За методами боротьби конкуренцію поділяють на: цінову — конкуренцію шляхом зміни рівня цін на продукцію в результаті підвищення економічності та прибутковості виробництва; нецінову — суперництво за якісними параметрами товару.

КОНОСАМЕНТ -

документ, що містить умови договору про морське перевезення; товаророзпорядчий документ, що надає пра­во розпоряджатися вантажем.

КОНСАЛТИНГ -

надання консультаційних послуг з питань удосконалення господарської діяльності на ринку, в сфері зовнішньоекономічних зв’язків, ведення бізнесу..

КОНСЕНСУС -

взаємна згода; принцип консенсусу передба­чає одноголосне прийняття рішень усіма учасниками переговорів, наради, конференції тощо.

КОНСИГНАНТ -

власник товару, що продається за кордон через посередництво комісіонера (консигнатора).

КОНСИГНАЦІЯ -

форма комісійного продажу товарів, під час якого їх власник передає комісіонеру товар для продажу зі складу комісіонера.

КОНСОЛІДАЦІЯ -

операція по перетворенню короткостро­кових державних позик в довгострокові або безстрокові позики.

КОНСОРЦІУМ -

1) тимчасова угода між декількома банками або промисловими підприємствами для спільного розміщення позик, проведення фінансових та комерційних операцій великого масштабу; 2) об’єднання організацій (банків, підприємств) для проведення спільних фінансових і комерційних операцій.

КОНСЮМЕРИЗМ -

організований рух громадян і державних організацій за розширення прав та впливу покупців по відношенню до продавців.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.