МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
АНАЛІЗ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ -

аналіз, що включає порівняння реального розвитку подій із запланованими або очікуваними показниками протягом певного періоду часу.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -

аналіз, спрямований на виявлення ефективності діяльності фірми під кутом зору виробництва і збуту. Кінцевою метою такого аналізу є з’ясування доцільності зміни (або збереження) стратегії по кожному з напрямів. Основним критерієм цього аналізу є дослідження показників діяльності у вiдповiдностi з цільовими установками фірми.

АНАЛІЗ РОЗМIРIВ ПОПИТУ -

аналіз залежності між попитом i пропозицією для прийняття рішення про найбільш прибуткові напрями діяльності підприємства.

АНАЛІЗ ФIНАНСОВИХ АСПЕКТІВ -

 аналіз, основою метою якого є вивчення здатності фірми фінансувати існуючі та перспективні напрями діяльності з урахуванням можливого перепрофілювання виробництва.

АНАЛІЗ „ПОРТФЕЛЯ” НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ -

проміжний етап дослідження діяльності фірми. В рамках аналізу вивчаються і порівнюються ефективність усього комплексу напрямів виробництва і збуту, роблять висновки про необхідність зміни „портфеля” напрямів у плані зміни питомої ваги існуючих, введення нових і відмови від неефективних напрямків діяльності.

АНЛІМІТІД -

термін,  який означає, що члени акціонерного товариства відповідають за його зобов’язаннями всім своїм майном, а не лише тим, яке обмежується акціонерним чи пайовим контрактом цього товариства.

АНТАГОНIСТИЧНА ГРА -

модель конфліктної ситуації двох учасників з протилежними інтересами.

АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО -

додаткове імпортне мито , яке накладається на товари, що експортуються за цінами нижче нормальних цін світового ринку або внутрішніх цін імпортуючої країни.

АНТИЦИПАЦІЯ -

1) передбачення, згода, прогноз; 2) передчасне настання якогось явища, дії; 3) заздалегідь складене уявлення про щось.

Ануїтетні платежі -

однакові за величиною періодичні платежі, якими позичальник поступово повертає борг і сплачує відсотки за користування кредитом. Величину ануїтетних платежів визначають на весь термін дії кредиту, який повністю треба повернути останнім ануїтетним платежем.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.