МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КОНТАКТНА АУДИТОРІЯ -

будь-яка група, що виявляє ре­альний або потенційний інтерес до фірми чи справляє вплив на її здатність досягати поставленої мети.

КОНТИНГЕНТ -

в зовнішній торгівлі встановлена для деяких товарів норма їх ввозу, вивозу або транзиту в певні країни, що виражена у вагових або вартісних одиницях.

КОНТОКОРЕНТНИЙ РАХУНОК -

див. Поточний рахунок,

КОНТРАГЕНТНІ ОПЕРАЦІЇ -

операції, що здійснюються між двома сторонами, які домовляються.

КОНТРАКТ -

договір, угода (частіше письмова), яка обумов­лює взаємні права й обов’язки сторін, що домовляються.

КОНТРАКТ НА ВИВЧЕННЯ -

 контракт на попереднє опра­цювання проекту, укладений на стадії вироблення концепції.

КОНТРАКТАНТ -

особа або організація, яка бере на себе певні обов’язки по контракту.

КОНТРАКТАЦІЯ -

укладення контракту, договору між підприємствами, які виробляють продукцію, та організаціями, які заготовляють і збувають цю продукцію.

КОНТРАКТНА ЦІНА -

зафіксована в контракті ціна продукції (послуг), що експортується чи імпортується, виражена у валюті.

КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ -

частина акцій, зосереджена в руках одного власника, що дає йому можливість здійснювати фактичний контроль над акціонерними товариствами.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.