МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КОНЦЕНТРИЧНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ -

розширення асорти­менту шляхом випуску нових товарів на доповнення до існуючих.

КОНЦЕНТРОВАНИЙ МАРКЕТИНГ -

зосередження марке­тингових зусиль на більшій частині одного або кількох субринків на противагу зосередженню їх на невеликій частині великого ринку.

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ -

концепція, яка передбачає досягнення мети фірми з урахуванням задоволення потреб як окремого споживача, так і суспільства в цілому.

КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА -

система поглядів на діяльність керівництва фірми щодо вдосконалення виробництва та підвищення ефективності системи розподілу дуже поширених і доступних за ціною товарів.

КОНЦЕПЦІЯ ЗБУТУ -

напрям зусиль виробників товару, що прагнуть правильно організувати збутову діяльність.

КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ -

концепція, засіювана на вив­ченні потреб і реальних споживчих оцінок асортименту та якості товару, визначенні необхідності пристосування виробництва та збуту до цих потреб і оцінок з тим, щоб робити це краще й ефективніше, ніж конкуренти.

КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ -

орієнтація управління фірмою (організацією) споживача на те, що товар потребує хорошого догляду, що він хорошої якості і помірної ціни, а отже, що для досягнення бажаного обсягу продажу і прибутку потрібні невеликі маркетингові зусилля.

КОН’ЮНКТУРА -

сукупність ознак, що характеризують стан економіки за певний період часу.

КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ -

умови продажу на світових товарних ринках; важлива частина роботи по укладанню будь-якого зовнішньоторгового договору.

КОН’ЮНКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ, ТОВАРНА КОН’ЮНК¬ТУРА -

результат взаємодії факторів та умов, які визначають структуру, динаміку та співвідношення попиту і пропозиції даного товару.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.