МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КООПЕРАТИВ -

добровільне об’єднання людей на основі членства для спільного ведення господарської або іншої діяльності на базі власного, орендного чи наданого в безплатне користування майна. Є юридичною особою, має самостійний баланс. Самостійно планує свою виробничо-фінансову діяльність і соціальний розвиток колективу. Кооператив — самоокупне підприємство. Бере участь у формуванні державного бюджету шляхом сплати податків та інших платежів. Розрізняють такі види кооперативів: колгоспи та інші сільськогосподарські коопе­ративи, кооперативи у сфері виробництва товарів і послуг, спо­живчі кооперативи.

КООПЕРАТИВНА ВЕРТИКАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА -

система,  в якій послідовні етапи виробництва та розподілу об’єднані в рамках одноосібного володіння.

КООПЕРАТИВНА ТОРГІВЛЯ -

форма торгівлі, заснована на кооперативній власності. Один з основних видів діяльності спо­живчої кооперації. Разом з функцією торгівлі виконує також функції по виробництву товарів і заготівлі сільськогосподарських продуктів. Власні засоби кооперативної торгівлі формуються з пайових внесків пайовиків, а також з прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності.

КООПЕРАТИВНІ ПОСТАВКИ -

поставки продукції (вузлів, деталей) одного спеціалізованого підприємства іншому, що бере участь у спільному виготовленні певних виробів.

КООПЕРАТИВНІ СИМВОЛИ, КОРПОРАЦІЙНІ СИМВОЛИ -

назва фірми, знаки та емблеми, які є складовою частиною образу компанії.

КООПЕРАЦІЯ -

1) одна з форм організації, при якій певні групи осіб беруть участь в одному й тому самому або в різних, не зв’язаних між собою, процесах праці; 2) форма господарювання; заснована на груповій власності; 3) форма довготривалих і сталих зв’язків між підприємствами, які займаються спільним виготовленням певної продукції.                                                           

КООПЕРУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА -

встановлення тривалих виробничих зв’язків між галузями, підприємствами та їх підрозділами для участі у виготовленні певних виробів.

КОРЕКТУВАННЯ -

оперативне виправлення помилок плану­вання, форма реакції на непередбачені відхилення реальних гос­подарських процесів від передбачених.

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ З РАХУНКОМ -

договірні відносини між кредитними установами за рахунком, відкритим даною кредитною установою у кореспондента («ностро» — «наш»), або за рахунком, відкритим кореспондентом у даній установі («лоро» — «їх»).

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ РАХУНКИ -

рахунки типу «ностро «наш»«наш» і «лоро» — «їх». Рахунок «ностро» в даному банку є рахун­ком «лоро» в іншому. Основне призначення цих рахунків — проведення банками розрахункових операцій за дорученнями.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.