МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КОРН -

а) вага благородного металу в монеті; б) зерниста, шорстка поверхня каменя з літографії, металевої пластинки при офсетному способі друку або спеціального паперу.

КОРНЕР -

короткочасна угода з метою оволодіти ринком будь-якого товару скуповуванням його для спекулятивного пере продажу за монопольними цінами. Корнер створюють також на фондових біржах для купівлі акцій окремих компаній і дальшого перепродажу їх або придбання контрольного пакета акцій певних компаній.

КОРОТКОТЕРМІНОВА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ -

програ­ма маркетингу, якій властива велика деталізація і конкретність програмування дій підприємства.

КОТИРУВАННЯ -

періодичне встановлення (розрахунок, оцінка) співвідношень між валютами (валютних курсів). Розрізняють прямий і обернений методи котирування курсу ва­лют. При прямому методі одиниця іноземної валюти виражається у національній валюті, при оберненому — одиниця національної валюти виражається в інших валютах.

КРЕДИТ -

а) особлива форма руху вартості; продаж товарів з відстрочкою платежу; передача на строк грошей та матеріальних цінностей з умовою їх повернення. За надання кредиту стягуються відсотки; б) сума, включена до кошторису, в межах якої дозволя­ються витрати на певні потреби; в) переносно — довіра.

Банківський кредит — кредит без забезпечення. Гарантійний кредит — кредит, що надається під гарантію банку або урядових органів. Державний кредит — за цієї форми кредиту позичальни­ком виступає держава, а кредиторами — фізичні або юридичні особи. Здійснюється головним чином через державні позики, облігації, які реалізуються населенню.

Довгостроковий кредит — кредит, що надається на тривалий строк (більше року). Є одним з джерел капітальних вкладень у народне господарство. Строк його погашення залежить від строків будівництва й окупності споруджуваного об’єкта. Короткостроко­вий кредит — видається на потреби поточної діяльності на строк не більше 12 місяців (в окремих випадках до 2 років). Об’єктом цього кредиту виступає, як правило, формування оборотних коштів підприємств.

Споживчий кредит — позика, яка надається населенню для оплати споживчих товарів, послуг; на затрати по будівництву житла (через житлово-будівельні кооперативи, в індивідуальному порядку); під заставу майна в ломбардах; у вигляді позик касами взаємодопомоги.

КРЕДИТ ЗА ВІДКРИТИМ РАХУНКОМ -

комерційний кредит, заборгованість за яким не оформляється векселями або іншими борговими зобов’язаннями позичальників, а зараховується на спеціальний рахунок; порядок погашення заборгованості узгоджується сторонами.

КРЕДИТ ПОКУПЦЯ -

середній або довгостроковий кредит, який надасться банком продавця безпосередньо іноземному по­купцеві на суму до 85 відсотків суми контракту, що дає останньому можливість розрахуватися з експортером.

КРЕДИТ ПОСТАЧАЛЬНИКА -

кредит експортера імпортеру, який надасться переважно на основі акредитива або під вексель без права обігу.

КРЕДИТНА БЛОКАДА -

відмова однієї держави, групи держав чи міжнародних валютно-кредитних організацій надавати кредити іншій державі, групі держав, банкам, підприємствам.

КРЕДИТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ -

кошти підприємства, організації чи установи, які підлягають сплаті певній юридичній або фізичній особі.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.