МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
Кредитна історія -

— сукупність документально підтвердженої інформації про попередні та наявні грошові зобов’язання позичальника, повноту та вчасність їх виконання. Інформацію можуть зберігати бюро кредитних історій. Таке бюро має статус юридичної особи і провадить лише ту діяльність, яка пов’язана зі збиранням, зберіганням і використанням згаданої інформації.

КРЕДИТНА КАРТКА -

грошовий документ, що пред’являється вкладником, за яким банки беруть на себе ризик негайної оплати одержаних ним товарів та послуг.

КРЕДИТНА ЛІНІЯ -

юридично оформлене зобов’язання бан­ку кредитувати клієнта протягом певного строку (звичайно, протя­гом року); як правило, клієнт повинен тримати в банку-кредиторі депозит в 10 відсотків суми лінії плюс 10 відсотків вибраних кредитів; рамкова кредитна лінія відкривається банком для оплати ряду товарних поставок у рамках одного контракту, який реалізується протягом одного року; револьверна кредитна лінія допускає періодичне продовження короткотермінових кредитів протягом певного періоду.

КРЕДИТНА УГОДА -

угода, що визначає обсяг форми й умови надання та погашення кредитів.

Кредитний договір -

— договір між кредитором і позичальником, де визначено, на яких умовах кредитор надає житловий іпотечний кредит і за яким порядком позичальник виконує свої зобов’язання за таким договором. Кредитор — банк або небанківська установа, що надає житловий іпотечний кредит.

КРЕДИТНИЙ РИЗИК -

можливість несплати заборгованості за платежами і зобов’язаннями у встановлений контрактом сірок.

КРЕДИТНІ ГРОШІ -

платіжні засоби обігу (банкноти, чеки, векселі), які виникли на основі розвитку кредиту і функції грошей як засобу платежу.

КРЕДИТОР -

один з учасників кредитних відносин, який виступає як суб’єкт, що надає позику. Кредитором може бути держава, банк, підприємство чи організація.

КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ -

наявність передумов для одер­жання кредиту, здатність повернути його. Визначається показни­ками, що характеризують позичальника: його акуратність при розрахунку за раніше одержані кредити; його поточний фінансовий стан і перспектива зміни; здатність при необхідності мобілізувати кошти з різних джерел.

Кредитоспроможність -

— ймовірна здатність позичальника повністю повернути житловий іпотечний кредит і сплатити відсотки за кредитом протягом встановленого у кредитному договорі терміну.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.