МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КРИВА ЗБУТУ -

графічне зображення математичної залежності між рівнем цін і обсягами товарів, які можуть бути придбані на ринку при тому чи іншому рівні цін. Побудова можливої кривої збуту — найважливіше завдання служб збуту, оскільки на вільному ринку будь-які комерційні рішення доводиться приймати з урахуванням того, як це може вплинути на збут продукції. Саме за допомогою кривих збуту часто вдається найбільш вдало визначити найкращий рівень ціни на товар, найрозумнішу комерційну політику фірми.

КРОС-КУРС -

курсове співвідношення між двома валютами, ро­зраховане на базі їх курсів до однієї і тієї самої третьої валюти (напри­клад, курс фунта до марки через курс: фунт—долар —марка —долар); проміжною валютою може виступати будь-яка національна грошова одиниця, але на практиці цю роль звичайно виконує долар США.

КРОС-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ -

перехресний вплив вибраних факторів один на одного і їх загальний вплив на ринок збуту.

КУЛІСА -

неофіційна біржа, на якій здійснюються операції з цінними паперами без посередництва офіційних біржових маклерів. На ній перебувають в обігу папери, які не допущені на офіційну біржу; угоди укладаються безпосередньо між продавцями і покупцями або через неофіційних маклерів; обороти досягають великих розмірів. Операції куліси щільно зв’язані з операціями офіційної біржі, але курси цінних паперів на цих біржах різні.

КУЛІСЬЄ -

неофіційний біржовий посередник, маклер, що укладає біржові угоди без участі офіційних маклерів.

КУПОНИ -

 1) відрізні талони на цінних паперах, за якими виплачується доход, що належить їх власнику; 2) сурогат грошових знаків, які випускаються в обіг паралельно з грошовими знаками чи замість них з метою обмеження або контролю за функціонуванням останніх. В Україні випускалися купони двох видів: одноразового і багаторазового використання. Основна мета їх випуску — захист внутрішнього ринку від напливу знецінених грошових знаків з-за меж України.

КУПЮРА -

номінальна вартість, позначена на паперових грошах, банкнотах та інших цінних паперах, а також самі ці гроші, банкноти, цінні папери, облігації.

КУРС АКЦІЙ -

ціна, за якою купуються і продаються акції, облігації, інші цінні папери. Залежить від попиту і пропозиції, розміру дивіденду і рівня позичкового відсотка.

КУРС ПЕРЕРАХУНКУ -

співвідношення двох грошових оди­ниць різних країн, що встановлюється у зовнішньоторгових кон­трактах для перерахунку валюти ціни у валюту платежу в тих випадках, коли вони не збігаються.

КУРСОВА РІЗНИЦЯ, АЖІО -

різниця в сумах валютної ви­ручки або платежів, яка виникає в результаті зміни курсу національної валюти по відношенню до іноземної з моменту укладання договору до моменту платежів за торгово-економічними операціями.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.