МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЛІЗИНГ -

вид довгострокової оренди машин, устаткування, транспортних засобів, споруд виробничого призначення. Лізингова компанія надає засоби виробництва в оренду, зберігаючи за собою права власника на весь період угоди. По закінченні строку лізингового контракту можливі: купівля устатку­вання орендатором за залишковою вартістю; продовження строку оренди  — укладення нової угоди;  повернення матеріальних цінностей лізинговій компанії. Лізинг дає можливість орендодав­цю одержати доход від тимчасово вільного устаткування, а оренда­тору починати або розширювати виробництво з значно меншими капітальними вкладеннями. Він є ефективним способом кредиту­вання експорту товарів довгострокового користування.

ЛІКВІДНІ АКТИВИ -

наявні грошові та інші активи, що забезпечують їх власнику (банку) безперебійне здійснення платежів за поточними і кредитними зобов’язаннями. Ступінь ліквідності визначається співвідношенням між коштами, активами фірми (підприємства, банку), що швидко реалізуються, і сумою їх короткострокових зобов’язань.

ЛІКВІДНІСТЬ -

здатність одній або групи фізичних осіб, фірми чи будь-якої іншої організації погасити свої фінансові зобов’язання.

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ -

здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх зобов’язань. Визначається збалан­сованістю пасивів і активів балансу банку, ступенем відповідності термінів розміщених активів і залучених банком пасивів.

ЛІКВІДНІСТЬ ФІРМИ -

здатність фірми своєчасно погашати свої боргові зобов’язання; залежить від величини заборгованості, обсягу ліквідних коштів, структури розміщення активів за ступе­нем їх ліквідності.

ЛІМІТ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ -

граничні суми, що виділяються банками на здійснення валютних операцій з певними партнерами.

ЛІМІТ ВИДАЧ -

гранична сума кредиту, що може надаватися на певний період.

ЛІМІТ КРЕДИТУВАННЯ -

граничний розмір кредитів. Встановлюється для конкретних позичальників; поділяється на ліміт заборгованості і ліміт видачі.

ЛІМІТ ЦІНИ -

верхня межа рівня ціни на певний вид продукції.

ЛІМІТЕД -

спеціальний термін, що використовується у назвах акціонерних товариств, компаній, фірм, банків, який вказує на їх обмежену відповідальність за борговими зобов’язаннями. Стягнення на покриття зобов’язань в таких товариствах можуть бути накла­дені лише на майно, яке є власністю товариства (в межах акціонерного чи пайового капіталу). Акціонери у таких випадках не несуть відповідальності по зобов’язаннях товариства, рівно як і воно не несе відповідальності по зобов’язаннях акціонерів.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.