МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
АНЦИТЕТ -

термінова державна позика з щорічним погашенням боргу і сплатою процентів.

АПЕЛЯЦІЯ -

оскарження будь-якої постанови до вищої інстанції, яка має право переглянути справу по суті.

АПОРТ -

майно, що надходить акціонерному товариству в оплату за акції.

АРБІТРАЖ -

спосіб вирішення спірних питань за допомогою арбітражного (третейського) розгляду, що проводиться обраними за взаємною згодою сторін арбітрами. Його рішення є обов’язковим для договірних сторін.

АСОРТИМЕНТ -

склад продукції за видам, типами, сортам, розмірами, марками.

АСОРТИМЕНТ ТОВАРІВ, ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ -

група товарів, тісно пов’язаних між собою за подібністю їх функціонування, або через те, що їх продають одним і тим самим групам клієнтів, або через одні й ті самі типи торгових закладів, або в рамках одного і того ж самого діапазону цін.

АСОРТМЕНТНИЙ ОБМІН -

взаємні поставки товарів на збалансованій основі по лінії органів внутрішньої торгівлі країн. Обсяги таких поставок визначаються за внутрішнім роздрібними цінами або за договірними цінами, перерахованими за курсом неторгових платежів.

АСОЦІАТИВНЕ ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧА -

метод опитування споживача, за допомогою якого виявляють, з якими корисними якостями або умовами споживання покупець асоціює той чи інший товар відомого на ринку конкурента.

АСОЦІАЦІЇ ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА -

громадські організації для сприяння розвитку й координації зовнішньоекономічних зв’язків підприємств та організацій України з зарубіжними партнерами. За масштабами і характером діяльності асоціації можуть бути галузевими або регіональними. Кошти асоціацій формуються з пайових внесків учасників в українській та іноземній валютах.

АТАКА -

цінова політика, яка застосовується компаніями, що бажають зайняти місце лідера на ринку, причому стадія життєвого циклу товару на момент початку атаки не має значення.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.