МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ -

маркетинг, що здійснюється як супровідна діяльність у комплексі з маркетингом споживчих товарів або засобів виробництва.

МАРКЕТИНГ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ -

орієнтація всієї ви­робничо-збутової системи компанії на використання останніх технологічних досягнень для створення нових моделей споживчої продукції, що відрізняються не лише поліпшеними експлуата­ційними характеристиками, але й у ряді випадків задовольняють нові види потреб.

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА -

сукупність процедур і методів, розроблених для створення, аналізу та поши­рення інформації, випередження маркетингових рішень на регулярній, стабільній основі.

МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ -

компанія, яка володіє кон­трольними пакетами акцій в інших компаніях, але, на відміну від холдингової компанії, здійснює також ті чи інші операції, вироб­ляє певні товари.

МАРКЕТИНГОВА МОЖЛИВІСТЬ ФІРМИ -

спрямованість маркетингових зусиль, за допомогою яких фірма може домогтися конкурентної переваги.

МАРКЕТИНГОВА РЕВІЗІЯ -

систематизовані розгляд і оцінка основних цілей маркетингової діяльності організації, методів, про­цедур та персоналу, що використовуються для досягнення постав­леної мети.

МАРКЕТИНГОВА СЛУЖБА -

спеціальний підрозділ підприємства, який діє на основі принципів і методів марке­тингу.

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ -

систематичний збір, відображення та аналіз даних з проблем, зв’язаних з маркетингом товарів і послуг.

МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІРМИ -

сукупність актив­них суб’єктів і сил, які діють за межами фірми і впливають на здатність керівництва служби маркетингу встановити й підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.

МАРКЕТИНГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ -

фірми, які допомага­ють компанії в поширенні, збуті та розповсюдженні її товарів серед клієнтів. До них відносяться торгові посередники, агент­ства для надання маркетингових послуг та кредитно-фінансові установи.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.