МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
МАСОВИЙ МАРКЕТИНГ -

масове виробництво, поширення та масове стимулювання збуту одного і того самого товару для всіх покупців.

МАСШТАБ ЦІН -

1) кількість золота чи срібла, що прийнята в країні за грошову одиницю, та її кратні частини; 2) технічна функція грошей; засіб вираження вартості в грошових одиницях.

МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА -

напрям теоретичної економіки, який використовує математичне моделювання і мате­матичні методи для виявлення закономірностей та ефектів в економічних системах.

МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ -

засоби виробництва, що надійшли на підприємство, будову і ще не використовуються у виробничому процесі. До виробничих запасів належать сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, куповані напівфабрикати, інструмент, готова, але не реалізована продукція. Матеріальні запаси обчислюють у натуральних одиницях виміру (у мірах ваги, об’єму, штуках тощо), у вартісному вираженні, а також у відносних показниках — у днях забезпеченості виробничо-матеріальними ресурсами. Обсяг матеріальних запасів створюється в таких розмірах, які забезпечували б рівномірну, безперебійну роботу підприємства.

МЕМОРАНДУМ -

1) доповідна записка, пояснювальна пись­мова довідка, лист з приводу певних питань, нотатка для пам’яті; 2) в торгівлі — нагадувальні листи з різних гопань; 3) при страху­ванні (особливо в морських перевезеннях) — перелік випадків, за які страхова компанія не бере на себе відшкодування збитків; 4) у міжнародних відносинах — один з видів листування з викладом поглядів уряду з якогось питання, звичайно додається до ноти.

МЕНЕДЖЕР -

найманий керуючий, який володіє професій­ними знаннями з організації та управління виробництвом.

МЕНЕДЖЕРИЗМ -

теорія управління економікою.

МЕНЕДЖМЕНТ -

сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефек­тивності та збільшення прибутку.

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ -

документ, який містить відомості про вантаж, що перевозять за кордон, включаючи товари, які експор­туються та імпортуються, пасажирський багаж, цінності й валюту. Є підставою для пропуску вантажів через державний кордон при ввозі, вивозі та транзитному перевезенні.

МИТНА СПІЛКА -

спільна митна територія двох або більше країн з одним митним тарифом по відношенню до третіх країн і повним скасуванням мита у взаємних відносинах.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.