МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
МІЖНАРОДНИЙ ТОРГОВИЙ СЕРТИФІКАТ -

імпортна ліцензія, яка дає право покупцю товарів у країні з неконвертованою валютою продати в цій країні товари на договірну суму у твердій валюті.

МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ -

сукупність суспільних відносин, які складаються при функціонуванні валюти в світовому господарстві і які обслуговують взаємний обмін ре­зультатами діяльності національних господарств.

МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ ЗАСОБИ -

грошові одиниці, які використовуються в зовнішньоекономічних зв’язках та міжнародних розрахунках між різними країнами.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВО-ГРОШОВІ ОДИНИЦІ -

штучні валютні одиниці, які є умовним масштабом, що використовується для вимірювання міжнародних боргових зобов’язань, платежів, визначення курсових співвідношень валют, співставлення показників банківських балансів. Вартість цих оди­ниць прирівняна до «валютної корзини», склад якої визначається в договірному порядку.

МІЖНАРОДНІ ТОРГИ, ТЕНДЕРИ -

форма розміщення за­мовлень, за якою замовник оголошує конкурс для підрядчиків на заздалегідь визначених умовах. За характером організації бувають торги: відкриті, в яких можуть брати участь усі бажаючі фірми, і закриті, які передбачають допуск до участі в торгах лише найбільш відомих на світовому ринку постачальників та підрядчиків. Зма­гання в організації торгу дає змогу залучити до виконання замов­лення найбільш конкурентоспроможних підрядчиків, домогтися найбільш вигідних комерційних умов.

МІКРО- І МАКРОЕКОНОМІКА -

поняття, широко розпов­сюджені у науковій літературі різних країн. Використовуються для характеристики становища економіки на різних рівнях управлін­ня — верхніх (усе господарство — макроекономіка) і нижніх (прийняття господарських рішень на рівні управління підпри­ємством, фірмою — мікроекономіка).

МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ -

сукупність елементів, які мають від­ношення до самої фірми та її можливостей обслуговувати клієн­туру, таку, як постачальники, конкуренти, контактні аудиторії тощо.

МОДЕЛІ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ -

моделі, ЯКІ використовуються при вирішенні планово-економічиих завдань у галузі аналізу та планування доходів.

МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ -

опис математичними методами процесів для встановлення кількісних і логічних залежностей між різними елементами економічних систем.

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ -

клас математичних моделей економіки, в яких основна увага зосереджена на закономірностях її розвитку в часі.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.