МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
МОДЕЛІ ЗМАГАННЯ -

див. Моделі конкуренції.

МОДЕЛІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ -

економічні моделі, які використовуються при визначенні залежності величин експорту й імпорту або всієї зовнішньої торгівлі без основних економічних показників країни.

МОДЕЛІ ЗРОСТАННЯ -

теоретичний апарат в економіці для вивчення можливих траєкторій розвитку економічної системи.

МОДЕЛІ КОНКУРЕНЦІЇ, МОДЕЛІ ЗМАГАННЯ -

моделі ста­ну економічної системи в умовах ринкової конкуренції, які виражають співвідношення між попитом, пропозицією і цінами на товари.

МОДЕЛІ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВ -

математичне вира­ження завдань щодо розміщення виробництв, які відрізняються багатофакторністю, тобто необхідністю враховувати природні, технічні, економічні й соціальні умови, а також фактор часу.

МОДЕЛІ СФЕРИ СПОЖИВАННЯ -

опис у математичній економіці формування попиту споживачів на товари і послуги в залежності від зовнішніх факторів.

МОДЕЛІ ЦІНОУТВОРЕННЯ -

моделі, які виражають механізм формування цін.

МОНІТОРИНГ -

комплекс спостережень і досліджень, які стосуються змін у навколишньому середовищі, викликаних діяльністю людини, з метою одержання необхідної інформації для розробки необхідної програми та прийняття рішень.

МОНОПОЛІЯ -

виключне право виробництва, торгівлі, про­мислу і т. ін., яке належить одній особі, певній групі осіб або державі, одноосібне володіння можливостями, які позбавляють покупців права вибору, відсутність конкурентів. Підприємства-монополісти при укладанні договорів диктують рівень оптових цін, вимагають зустрічних дефіцитних товарів, нав’язують спожи­вачам свої строки й умови постачання.

МОНОПОЛЬНА ЦІНА -

ціна, яка встановлюється пануючими в економіці монополістичними об’єднаннями на рівні виїде або нижче ціни виробництва та вартості товарів.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.