МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
МОНОПСОНІЯ -

стан ринку, при якому виробники товару — багато конкуруючих між собою підприємств, а покупець — один, у зв’язку з чим він стає найсильнішим контрагентом на ринку, примушуючи виробників знизити ціну, зменшивши обсяг закупівель.

МОРАТОРІЙ -

відстрочка виконання зобов’язань, що оголошується спеціальними актами державної влади на певний строк або до закінчення якихось надзвичайних подій (наприклад, стихійне лихо, війна). Мораторій може поширюватися на всі зобов’язання (загальний мораторій), на деякі їх види або на окремі категорії боржників.

МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ -

страхування суден, вантажів, фрахту і зв’язаних з ними майнових інтересів від ризику при транспортуванні.

НАДБАВКА ДО ІМПОРТНОГО МИТА -

тимчасове збільшення мита на товари, що ввозяться, для регулювання стану платіжного балансу, іноді з фіскальними або політичними цілями.

НАКЛАДНІ ВИТРАТИ -

витрати на господарське обслугову­вання виробництва й управління; є додатковими до основних витрат на виробництво і поряд з ними включаються в собівартість продукції.

НАРОДНОГОСПОДАРСЬКІ МОДЕЛІ -

моделі, що відобра­жають стан і розвиток народного господарства як єдиного цілого або сукупності взаємодіючих його частин.

НАСИЧЕНІСТЬ ПОПИТУ -

категорія, яка відображає харак­терне для багатьох товарів і послуг істотне скорочення або навіть припинення попиту на них при даному рівні прибутків і цін, а також накопичення запасів таких благ.

НАЦІОНАЛЬНА ГРОШОВА СИСТЕМА -

форма організації грошового обігу в країні, яка склалась історично і закріплена законом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД -

1) вартість, заново створена про­тягом певного періоду в народному господарстві тієї чи іншої країни; 2) частина валового суспільного продукту, яка залишається при вирахуванні матеріальних затрат на його виробництво. Вира­жає весь обсяг чистої продукції країни.

НЕБАЖАНА АУДИТОРІЯ -

група людей, інтереси якої фірма старається не враховувати, але змушена робити це, якщо така група виявляється (наприклад, споживча група бойкоту).

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.