МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
НЕКОМЕРЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ -

 маркетинг, здійснюваний організаціями й окремими особами, які діють у суспільних інтере­сах або виступають за будь-яку ідею і не прагнуть до одержання фінансового прибутку.

НЕКОНТРОЛЬОВАНІ ФАКТОРИ -

фактори, що впливають на діяльність організації (фірми) і не можуть бути виявлені   фірмою  та  службами  маркетингу.

НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ -

фінансовий або валютно-фінансовий стан фірми чи держави, при якому вони не можуть своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання.

НЕПРЯМИЙ ПОДАТОК -

податок на товари і послуги, який встановлюється у вигляді надбавок до ціни або тарифу.

НЕРАЦІОНАЛЬНИЙ ПОПИТ -

попит на товари, шкідливі для здоров’я (наркотики, алкогольні напої), який потребує цілеспря­мованої протидії.

НЕРЕГУЛЬОВАНИЙ ПОПИТ -

попит, коли збут коливається на сезонній, щоденній, почасовій основі, що викликає проблеми недовантаження і перевантаження виробництва та постачання.

НЕРЕЗИДЕНТ -

 юридична або фінансова особа, постійне місцеперебування якої знаходиться в іншій країні. Режим оподат­кування та регулювання для нерезидентів може відрізнятися від режиму для резидентів і часто визначається міждержавними угода­ми. Див. Резидент.

НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК -

чистий прибуток акціо­нерної компанії, який надійшов до резервів і не був виплачений у вигляді дивідендів акціонерам.

НЕСТАНДАРТНА ОПЕРАЦІЯ (ПАРТІЯ, ЛОТ) -

операція (партія, лот), розмір якої менший або більший встановленого правилами даного ринку (ціни, звичайно, котируються для стан­дартних партій товару).

НЕСТІЙКИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС -

валютний курс, який змінюється під впливом попиту та пропозиції і заснований на використанні ринкового механізму.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.