МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
НОЖИЦІ ЦІН -

різниця у рівнях цін на закуплені і продані товари, в першу чергу на готові вироби та паливно-сировинні товари.

НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРІВ, ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА -

сукупність усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, запропонованих покупцям конкурентним продавцем.

НОМІНАЛ, НОМІНАЛЬНА ЦІНА, НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ -

вартість, вказана на цінних паперах, паперових гро­шах,   банкнотах,   монетах.

НОМІНАЛЬНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС -

валютний курс або процентна ставка, які не враховують рівня інфляції (реальний курс — з урахуванням інфляції).

НОРМА НАГРОМАДЖЕНЬ -

відношення нагромадженої маси додаткової вартості до діючого капіталу або до всієї маси додатко­вої вартості.

НОРМА ПРИБУТКУ НА АКТИВИ -

величина, яка дорівнює валовому прибутку до вирахування податків і відсотків по заборго­ваності, яка ділиться на активи, що дорівнюють інвестиціям в основному і оборотному капіталі.

НОРМА ПРИБУТКУ НА ІНВЕСТИЦІЇ -

 величина, що дорівнює валовому прибутку з вирахуванням податків, яка ділиться на інвестиції в основному і оборотному капіталі мінус заборгованість по інвестиціях.

НОТАРІАТ -

державний орган, що засвідчує права і факти, які мають юридичне значення, зокрема вірність копій і виписок з документів, факту і часу пред’явлення документа тощо.

НОТИФІКАЦІЯ -

повідомлення векселедержателя векселе­давцю про опротестування виданого векселя (про неакцептування векселя).

НОУ-ХАУ -

сукупність науково-технічних, виробничих, організаційних, комерційних знань, необхідних для здійснення наукових досліджень та виконання розробок, виготовлення, реалізації та експлуатації продукції, не захищених охоронними документами і не опублікованих у відкритому друку. Ноу-хау включає різні елементи: технічну документацію, зразки виробів, комерційні секрети, знання і досвід в галузі маркетингу, харак­теристики технологічного процесу тощо. Специфічна особливість ноу-хау — конфіденційність, секретність цього виду інформації.

Придбання ноу-хау здійснюється на основі ліцензійних угод, якими передбачається передача не лише відповідної документації, а й додаткової інформації, що розкриває знання і досвід власника по випуску продукції з використанням даного винаходу (організацію навчання працівників, участь спеціалістів у налагод­женні виробництва). Ноу-хау може передаватися також при укла­данні договору про поставку устаткування, про науково-технічне, промислове співробітництво.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.