МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
АУДИТОР -

особа, яка перевіряє стан фінансово-господарської діяльності акціонерних компаній i має спеціальний дозвіл від державних органів, що спостерігають за діяльністю даної компанії. В функції аудитора входить не тільки контроль, але й консультування.

АУКЦIОН -

продаж товарів, майна з публічних торгів покупцеві, який запропонував найвищу ціну.

АУКЦIОН МIЖНАРОДНИЙ -

продаж товарів шляхом публічних торгів  у певному мiсцi в заздалегідь домовлений час на основі конкурсу покупців. Об’єктом аукціонних торгів є товари, які мають певні iндивiдуальнi властивості: хутра, чай, худоба, риба, овочі, фрукти. Товари сортуються за однаковою якістю у партії (лоти). Схожі за якістю лоти групуються у більші партії (стригни). Останні нумеруються і за цими номерами фігурують у каталогах та на торгах. Від кожного лота і стринга відбирають зразки-представники. Обов’язкова умова аукцiонноiї торгівлі - попередній огляд товару, оскільки продавці після продажу товару за його якість вiдповiдальностi не несуть.

АУКЦIОНІІ ПРАВИЛА -

правила, у відповідності з якими здійснюється поставка товарів на аукціон, продаж товарів з аукціону, оформлення контрактів і одержання придбаних товарів. Основними аукціонними правилами є правила, що встановлюють час i порядок прийому товарів, строки огляду, час проведення торгу, правила його проведення, порядок оформлення контрактів i одержання товарів.

АУТРАЙТ -

проста валютна операція, що передбачає платежі за курсом „форвард” у строки, визначені сторонами операції.

БIЗНЕС -

будь-який вид діяльності, що приносить прибуток. Розрізняють три основні форми організації бізнесу: власне діло товариство, корпорація.

БIЗНЕСМЕН -

людина, яка займається будь-яким видом економічної діяльності, що приносить прибуток або іншу вигоду.

БIРЖА -

постійно функціонуючий оптовий ринок будь-якого товару.

БIРЖОВI ЦІНИ -

ціни на товари i послуги, якi реалізуються у порядку біржової торгівлі, формуються у вiдповiдностi з співвідношенням між попитом i пропозицією. Розрізняють декілька видів цін на товарній біржі. Серед них: ціна попиту — ціна товару, що пропонується покупцем; ціна пропозиції — ціна товару, що пропонується продавцем; контрактна ціна — фактична ціна за біржовою угодою; котирувальна ціна фактична типова (або середня) ціна за біржовими угодами за певний період часу (біржовий день).

БIРЖОВА ТОРГІВЛЯ -

торгівля товарами i цінними паперами при посередництві біржі.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.