МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК -

ризик валютних втрат при прове­денні торгових або інших операцій. Див. також Транзитний ризик.

ОПТОВА (ГУРТОВА) ТОРГІВЛЯ -

купівля і продаж товарів чи послуг великими партіями з метою їх перепродажу.

ОПТОВА (ГУРТОВА) ЦІНА -

ціна, за якою державні підприємства і організації реалізують вироблену ними проекцію іншим підприємствам і організаціям, крім населення.

ОПЦІОН -

умова права на вибір. Види і об’єкти опціону: умова за контрактом морських перевезень (чартером), що передба­чає право вибору фрахтувальника, порту навантаження, розванта­ження або вантажу для перевезення, а також права заміни обумов­леного у договорі одного виду вантажу іншим; умова, що включається у біржові угоди на строк, за якою одній із сторін надається право вибору між окремими умовами договору, що виключають одна одну, або змінювати початкові умови; право на купівлю акцій своїх компаній за твердою ціною, право вибору, що надається учасникам угоди щодо окремих умов контракту (обсягів поставки товарів, способів і строків їх доставки, форм оплати та інших зобов’язань, обумовлених договором). Опціон надається, як правило, за певну винагороду в залежності від розмірів ризику, коливання цін. Так, одна з сторін контракту надає право за додаткову плату іншій стороні купити у неї товар за погодженою ціною у будь-який день протягом умовленого періоду часу.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ -

дер­жавні підприємства; муніципальні підприємства; індивідуальні підприємства; повне товариство; змішане товариство; акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю.

ОРГАНІЗАЦІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ -

об’єднання осіб, які беруть участь у діяльності фірми, в якому відповідальність кожного учасника обмежується його внеском. Управління здійснюється одним або кількома розпорядниками, які можуть і не бути членами об’єднання.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ -

структурна побудова для управління маркетинговими функціями, яка встановлює підлеглість і відповідальність за виконання тих чи інших завдань (може бути функціонально орієнтована на товар або на ринок).

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ ЗА РИНКОВИМ ПРИНЦИПОМ -

форма організації служби маркетингу, при якій головні ринки закріплюються за керівниками ринків, що співпрацюють із спеціалістами різних функціональних служб при розробленні планів для свого ринку.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ ЗА ТОВАРНИМ ВИРОБНИЦТ¬ВОМ -

форма організації служби маркетингу, при якій виробниц­твом кожного окремого товару керує власний керівник, що співпрацює з спеціалістами різних функціональних груп в розроб­ленні і здійсненні планів щодо свого товару.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІСЛЯ РЕАЛІЗАЦІЙ НОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ -

елемент ринкової стратегії, що застосовується компаніями, які випускають промислове устаткування, автомобілі, побутову техніку, з метою підвищення комфортності їх використання покупцями після при­дбання.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.