МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ (ТРАТТА) -

письмовий наказ однієї особи (кредитора — трасата) іншій (позичальнику — трасату) сплатити певну суму грошей третій особі (пред’явнику — ремітенту) .

ПЕРЕОЦІНКА -

переоцінка сум в іноземній валюті за новим валютним курсом (еквівалент у національній валюті змінюється).

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ -

 передача застрахованого ризику і зв’язаних з цим зобов’язань одним страхувальником (страховою компанією) іншому; застосовується для диверсифікації страхового портфеля.

ПЕРЕХІДНИЙ ЗАЛИШОК КОШТІВ -

див. Готівкові кошти.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ -

частина товарів і послуг, які умовно включені в обсяг реалізації на основі усної розмови з одним або кількома потенційними покупцями з метою продажу.

ПЕРСПЕКТИВНІ ПОКАЗНИКИ -

кількісні характеристики різних економічних процесів, що визначаються для майбутніх періодів і виступають як важливі орієнтири, досягнення яких контролюється.

ПЕРФОРАТОР -

машина для пробивання ряду правильних отворів, наприклад у папері.

ПІДВИЩЕНИЙ ПОПИТ, НАДМІРНИЙ ПОПИТ — ПОПИТ -

який перевищує можливості організацій, які можуть або хочуть задово­льнити цей попит.

ПІДПРИЄМНИЦТВО -

ініціативна самостійна діяльність громадян та їх об’єднань, спрямована на одержання прибутку. Здійснюється громадянами на свій ризик і під майнову відповідальність у межах, що визначаються організаційно-право­вою формою підприємства.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІНІЦІАТИВА -

форма управління ви­робництвом і збутом, включаючи вироблення нових конкуренто­спроможних ідей, як перманентний процес втілення найплодотворніших задумів, і організація системи заходів по максимально швидкому та ефективному збуту нової продукції, одержаної за новою технологією .

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.