МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПЛАТІЖНА (ДЕБЕТОВА) КАРТКА -

пластикова картка, з до­помогою якої можна здійснювати безготівкові платежі в магази­нах, готелях і т. ін.; на відміну від кредитної картки, платежі можна здійснювати лише при наявності на рахунку коштів.

ПЛАТІЖНА ВИМОГА -

платіжний документ, який містить наказ постачальника банкові про переведення йому коштів з ра­хунку платника за відвантажені товари чи надані послуги.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ -

письмове розпорядження плат­ника банкові, що його обслуговує, про списання з його рахунку зазначеної суми на рахунок одержувача коштів.

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС -

співвідношення між сумою платежів, здійснених даною країною за кордоном, і сумою надходжень у цю країну з-за кордону за певний період (рік, квартал, місяць). Пере­вищення надходжень над платежами утворює активне сальдо. Платіжний баланс включає платежі й надходження від зовнішньої торгівлі, різного виду послуг іноземній клієнтурі (транспортних, поштово-телеграфних, від закордонного туризму тощо).

ПЛАТІЖНИЙ КРЕДИТ -

кредит на оплату розрахункових документів при наявності у салатників тимчасових фінансових труднощів, які виникають у зв’язку з незбігом термінів надходжен­ня коштів, платежів та з інших причин.

ПЛАТІЖНІ УГОДИ -

міждержавні договори, які регулюють організацію розрахунків і платежів між двома чи кількома країнами.

ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ -

попит на товари і послуги, забезпечений коштами покупців. Є сполучною ланкою між вироб­ництвом і споживанням, що визначає важливість його вивчення та прогнозування в маркетинговій стратегії фірми.

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ -

здатність держави, юридичної або фізичної особи своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов’язання, які випливають з торгових, кредитних чи інших операцій грошового характеру.

Платоспроможність -

— здатність позичальника вчасно й повністю виконувати всі грошові зобов’язання, серед них і зобов’язання за житловим іпотечним кредитом. Оцінку такої здатності позичальника перед наданням кредиту здійснюють за методикою, яку застосовує кредитор. На підставі оцінки кредитор визначає максимальний обсяг кредиту, що його він може надати позичальникові. Кредитор також мусить мати достатні підстави вважати, що рівень доходів позичальника принаймні не знижуватиметься протягом усього терміну дії житлового іпотечного кредиту. Плато- та кредитоспроможність позичальника оцінюють і після надання кредиту, якщо істотно змінюється фінансове становище позичальника, зокрема якщо він втрачає джерела доходів, а також допускає прострочення будь-якого платежу за кредитом більше ніж на місяць. У такому разі оцінюють і дію суб’єктивних чинників, що впливають на кредитоспроможність позичальника. Наприклад, кредитор вивчає професійну кар’єру позичальника за останні п’ять років, рівень його освіти та професійного досвіду, фінансове становище працедавця. Інформацію про позичальника можуть зберігати в бюро кредитних історій і згодом надавати її іншому банкові на його запит.

ПОВНИЙ СТРОК КРЕДИТУ -

період часу з початку викорис­тання до кінцевого погашення всієї суми кредиту. Включає в себе строк використання, пільговий період і строк погашення.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.