МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПОВНОВАЖЕННЯ -

право однієї особи — представника ук­ладати угоди та виконувати юридичні дії від імені та в інтересах іншої особи.

ПОВНОЦІННИЙ ПОПИТ -

попит покупця на товари, що випускаються фірмою, при якому фірма задоволена своїм торго­вим оборотом.

ПОДАТКИ -

форма платежу, що стягується з доходів або майна юридичних і фізичних осіб, яка характеризується обов’язковістю, що регламентує розміри та строки внесення. По­датки прямі — встановлюються безпосередньо на доход і майно. Податки непрямі — податки на товари і послуги, що виплачуються в ціні товару або включені в тариф. Акциз — непрямий податок на предмети першої необхідності (сіль, тютюн тощо) з метою попов­нення державної скарбниці. Податки державні — стягуються цен­тральним урядом на основі державного законодавства і спрямову­ються в державний бюджет.  Податки місцеві — стягуються місцевими органами управління на відповідній території і надхо­дять у місцевий бюджет. Податки прогресивні — підвищуються із зростанням доходу. Податки пропорційні — стягуються за єдиною ставкою при будь-якому розмірі доходу.  Величина платежу пропорційна сумі доходу.

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ -

офіційна заява платника подат­ку про одержані ним за звітний період (квартал, півріччя, рік) доходи й поширювані на них податкові знижки та пільги.

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА -

система заходів держави, здійснюваних у галузі податків.

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ -

часткове або повне звільнення фізичних і юридичних осіб від податків. Є одним з елементів стимулюючої податкової політики, переслідує соціальні та економічні цілі.

ПОДАТОК З ОБОРОТУ -

різновид універсального акцизу, який стягується з вартості товару внутрішнього виробництва (в деяких країнах — і іноземного виробництва), а також з грошового обігу від наданих послуг. За допомогою цього податку держава мобілізує в бюджет як частину чистого доходу, так і надбавки до цін, які у багатьох випадках є, по суті, акцизами і роблять ціну неадекватною величині створеної вартості в її грошовому вираженні. В Україні з 1992 р. стягується у формі податку на добавлену вартість.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК -

податок на прибуток юридичних осіб, підприємств, який сплачується за податковою декларацією.

ПОДАТОК НА СПОЖИВАННЯ -

плата з суми перевищення коштів, спрямованих на споживання.

ПОДВІЙНИЙ КУРС -

метод державного валютного регулю­вання, суть якого полягає у подвійному котируванні курсу національної валюти: окремо по комерційних і фінансових операціях. Застосовується також поняття «система подвійного курсу».

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.