МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
БIРЖОВИЙ КУРС -

 ціна продажу цінного паперу (акції, облігації), що перебуває в обігу на фондовій біржі. Визначається співвідношенням між рівнем позичкового відсотка та рівнем доходності (величиною дивіденду) даного цінного паперу, тобто виражає собою доход, що відповідає тій сумі грошей, яка, будучи наданою у вигляді кредиту, забезпечить доход, рівний доходу від цінного паперу.

Біржовий курс перебуває у прямій залежності від величини доходу, що приносять цінні папери, i в оберненій — від середнього рівня позичкового відсотка.

БАГАТОВАЛЮТНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ -

різновид валютного застереження,  яке використовується у міжнародній торгівлі, кредитних і платіжних угодах для захисту від валютного ринку. У ньому звичайно передбачається зміна середнього курсу валюти платежу по відношенню до певного набору валют..

БАГАТСТВО ВАЛЮТ -

диференційовані курсові взаємовідносини валют за різними видами операцій, товарних груп та регіонів.

БАЖАНИЙ ПОПИТ -

попит з точки зору підприємства, що забезпечує запланований рівень продажу, необхідний рівень рентабельності виробництва і торгівлі.

БАЗИСНI УМОВИ ПОСТАВКИ -

спеціальні умови, що визначають обов’язки продавця i покупця з питань доставки товару, встановлюють момент переходу ризику випадкової втрати чи ушкодження товару з продавця на покупця.

БАЗИСНА ЦІНА -

1) ціна, що приймається як основа при визначенні цін міжнародної торгівлі — експортних та iмпортних у цілому i по окремих групах товарів; 2) ціна вибору з відомими фіксованими параметрами, що приймаються за зразок при визначенні зовнішньоторговельної ціни даної продукції; 3) ціна світового товарного ринку, яка використовується як вихідна при визначенні контрактних цін, коректується у вiдповiдностi з прийнятим порядком ціноутворення i з урахуванням відмінностей споживчих якостей та особливостей товару.

БАЗИСНИЙ ПУНКТ -

сота частина відсотка; показник, що використовується для характеристики різниці в процентних  ставках, зміни доходу від цінних паперів.

БАЛАНС -

система взаємозв’язаних показників, що характеризують наявність матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та їх використання. Баланс дає змогу встановлювати вiдповiднiсть між передбачуваним обсягом ресурсів i потребами в них.

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ -

форма бухгалтерської звітності, що відображає у грошовому виразі стан господарських засобів підприємства (об’єднання, організації, установи) за їх складом i використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин: ліва — актив, права — пасив. Підсумки активу i пасиву рiвнi між собою.

БАЛАНС НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА -

система узагальнюючих економічних показників, що характеризують рівень розвитку економіки, масштаби, темпи розширеного відтворення та основні народногосподарські пропорції.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.