МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПОДВІЙНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ -

тариф з максимальними і мінімальними ставками по кожній товарній позиції, які застосовуються в залежності від торговельно-політичних відносин з даною країною.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ РАХУНОК -

рахунок, що викорис­товується для обліку цінностей, а також документів, які не відносяться до активів і пасивів банків. На позабалансових рахун­ках обліковуються: резервні фонди грошових білетів, монети, стро­кові зобов’язання кредитопозичальників, розрахункові документа, що прийняті банком на інкасо, бланки суворої звітності (чекові та квитанційні книжки), акредитиви до оплати, дозволи на викорис­тання коштів з бюджету тощо.

ПОЗАВИРОБНИЧІ ЗАТРАТИ -

затрати підприємства, зв’язані з реалізацією продукції.

ПОЗАРИНКОВІ ФОНДИ -

частина товарних фондів, що над­ходять у споживання та на інші цілі, минаючи роздрібну мережу державної та кооперативної торгівлі. До них належать: фонди постачання армії; фонди промислового споживання (продукція, що використовується як допоміжний матеріал при виробництві інших товарів); фонди, за рахунок яких постачаються соціально-культурні бюджетні організації; фонди спецодягу та спецвзуття; експорт, державний резерв.

ПОЗИКА -

передача однією стороною (позикодавцем) у власність іншій стороні (одержувачу позики) грошей або речей на певний строк, по закінченні якого одержувач позики зобов’я­зується повернути її з відсотками або без відсотків.

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ -

дії, спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності товару на ринку й розроб­лення відповідного комплексу маркетингу.

Позичальник -

— резидент України, який одержує житловий іпотечний кредит. Позичальник мусить бути право- та дієздатним. Позичальником не може бути особа, що не досягла 18 років. Вік позичальника по закінченні терміну іпотечного кредиту не має перевищувати 65 років. Щоправда, різні іпотечні кредитори встановлюють різні вікові межі для позичальників, тому це питання треба з’ясувати безпосередньо в кредитора. Позичальник мусить мати постійне місце праці, стабільний рівень доходів і бути плато- та кредитоспроможним.

ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ -

грошовий капітал, який його влас­ник надає на певний час юридичним особам за певну плату у вигляді відсотків.

ПОКАЗНИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ -

сукупність критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товару. Використовуються одиничні, групові та інтегральні показники конкурентоспроможності.

ПОКРИТТЯ -

страхування будь-якого ризику (валютного, кредитного).

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.