МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПОСТАЧАЛЬНИК -

підприємство (фірма), яка здійснює пос­тачання машин, устаткування, комплектуючих виробів на будівельний майданчик при спорудженні промислових, інфраструктурних та інших об’єктів.

ПОСТІЙНИЙ НАГЛЯД -

процедура, завдяки якій регулярно аналізуються зміни в середовищі маркетингу.

ПОСТІЙНІ СТАТТІ ЗАТРАТ -

затрати, які залишаються незмінними незалежно від обсягів виробництва.

ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОПИТ -

попит, визначений купівельною спроможністю і кількістю потенційних споживачів.

ПОТЕНЦІЙНИЙ РИНОК -

ринок, який складається з сукуп­ності людей з однаковими потребами по відношенню до конкрет­ного товару або послуги, достатніми ресурсами, а також готовністю й можливістю купівлі.

ПРАВОЗДАТНІСТЬ -

здатність громадянина або організації мати майнові власні права та обов’язки. Правоздатність юридичної особи визначається становищем даної особи.

ПРАЙМ-РЕЙТ -

процентна ставка по кредитах банку США першокласним клієнтам, встановлена для визначення вартості креди­ту (надбавка залежить від рівня ризику); змінюється порівняно рідко.

Предмет іпотеки -

— нерухоме майно житлового призначення, придбане завдяки житловому іпотечному кредиту й передане в іпотеку (заставу) для забезпечення виконання зобов’язань позичальника за цим кредитом, або нерухоме майно житлового призначення, яке належить позичальникові (майновому поручителю) на праві власності і яке він передав в іпотеку, щоб забезпечити виконання зобов’язань за кредитом, виданим для інших потреб, ніж придбання нерухомого майна житлового призначення. Предметом іпотеки можуть бути окремі помешкання у багатоквартирних житлових будинках, житлові будинки, зареєстровані за встановленим у законі порядком як окремі, виділені в натурі, об’єкти права власності. Предмет іпотеки мусить належати позичальникові чи майновому поручителю на праві власності або на праві спільної власності (як у подружжя), і цей факт має підтверджувати свідоцтво про право власності або інший документ, виданий за встановленим у законі порядком. Як предмет іпотеки можна також розцінювати інше нерухоме майно (об’єкт незавершеного будівництва), що стане власністю іпотекодавця після укладення договору іпотеки, за умови, що іпотекодавець документально підтверджує право на те, що у майбутньому він набуде відповідне нерухоме майно у власність. Майно, віддане в іпотеку (заставу), обов’язково потрібно зареєструвати у відповідних державних органах за встановленим у законі порядком незалежно від того, хто є власником цього майна на час укладення договору іпотеки. Передане в іпотеку майно мусить бути вільним від будь-яких обтяжень (попередніх іпотек, арештів, майнових прав тощо), воно не може бути предметом інших договірних зобов’язань або судових позовів. Щодо предмету іпотеки потрібно здійснити професійну оцінку, щоб визначити його ринкову ціну на момент укладення договору іпотеки. Передане в іпотеку майно також належить застрахувати від ризиків випадкового знищення, пошкодження чи псування. Сума страхового відшкодування за договором майнового страхування має бути адекватною вартості предмету іпотеки протягом усього терміну дії іпотечного договору.

ПРЕДМЕТИ СПОЖИВАННЯ -

частина валового суспільного продукту, що використовується для невиробничого, насамперед особистого споживання.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ -

подання переказного векселя для його ак­цепту особі, яка зобов’язана сплатити по ньому трасатові. Також публічне представлення підприємства, фірми з метою їх реклами.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.