МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПРЕМІЯ -

1) страхова премія — плата страхувальнику за прийняття ризику; 2) премія за опціонною угодою — плата за право здійснювати операцію за певних умов; 3) надбавка до валют­ного курсу при угоді на строк.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ -

зустріч, бесіда, розмова політичного, громадського або наукового діяча (організації, фірми) з представ­никами преси, радіо, телебачення з питань, які становлять певний інтерес для громадськості, а також з метою інформації.

ПРЕС-РЕЛІЗ -

готова інформація про товар або фірму, поши­рена фірмою для можливого опублікування в пресі.

ПРЕСТИЖНА ЦІНА -

висока ціна, призначена для залучення ринкового сегмента, який більше стурбований якістю товару, його статусом та унікальністю, ніж ціною.

ПРЕФЕРЕНЦІЯ -

особливі пільги, які надаються в торгівлі одною державою іншій (знижки з мит і транспортних тарифів, пільгове кредитування та страхування).

ПРИБУТКОВІСТЬ ОПЕРАЦІЙ -

основна стратегічна мета і головний критерій виробничо-збутової діяльності компанії.

ПРИБУТОК -

форма чистого доходу підприємства, один з узагальнюючих показників його діяльності. Визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і затратами на виробництво. Балансовий прибуток — результат виробничо-господарської діяльності підприємства. Загальна сума прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), інших матеріальних цінностей і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат за цими операціями.

Розрахунковий прибуток — прибуток, що утворюється у підприємстві після відрахування з балансового прибутку сум, при­значених для виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та вищестоящими органами. Чистий прибуток — прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків та інших плате­жів у бюджет. Надходить у його повне розпорядження. Під­приємство самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, якщо інше не передбачено статутом.

ПРИВАТИЗАЦІЯ -

процес придбання у власність громадян усіх або частини акцій (паїв) акціонерних товариств, інших господарських товариств, а також підприємств, що ґрунтуються на державній або колективній власності.

ПРИВАТНА БІРЖА -

акціонерна компанія або закрита корпорація, в яких укладати контракти можуть лише акціонери, що є їх членами. Члени приватної біржі, як правило, не одержують дивідендів на вкладений капітал. Їх прибуток створюється за раху­нок винагород, одержуваних від клієнтів за здійснені для них операції, тобто члени біржі виступають у ролі брокерів.

ПРИВІЛЕЙОВАНІ АКЦІЇ -

акції, що забезпечують своєму власнику першочергове право на одержання прибутку (у вигляді твердого, раніше встановленого відсотка і вкладення в акції коштів за їхньою номінальною ціною) у випадку ліквідації акціонерної організації.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.