МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПРОРИВ -

розвиток кон’юнктури всього ринку або його окремого сектора вгору або вниз за межі того рівня, коли стає дійсною суперечка з боку продавців і покупців.

ПРОСПЕКТ -

довідкове видання у вигляді брошури або листка рекламного або науково-технічного призначення, що дає систематичний перелік предметів, призначених для випуску та продажу.

ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ -

зобов’язання, яке видається позичаль­ником на ім’я кредитора.

ПРОТЕКТОРАТ -

1) форма залежності, за якої одна держава (протектор) бере на себе здійснення зовнішніх зносин іншої держави, захист її території і фактично ставить під свій контроль її внутрішні справи через свого резидента; 2) держава, що перебуває в такій залежності.

ПРОТЕКЦІОНІЗМ -

економічна політика держави, яка має мету відгородити національне господарство від іноземної конку­ренції шляхом запровадження широких мит на товари, що ввозять­ся в країну, обмеження або повна заборона ввезення певних товарів.

ПРОТЕСТ -

юридично оформлена відмова від оплати або акцепту векселя; опротестовані векселі не приймаються до враху­вання або забезпечення.

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ -

дії уповноваженої державою особи (нотаріуса, судового виконавця), передбачені законодавством у зв’язку з відмовою платника від акцепту або оплати векселя (про­тест про неакцепт або неплатіж), відмовою платника поставити дату акцепту (протест в недатуванні векселя), відмовою власника векселя від видачі векселя векселедавцю (протест про невручення оформляється спеціальним актом). Опротестовані векселі не при­ймаються банками при обліку для забезпечення кредитів і не можуть служити засобом платежу.

ПРОТОКОЛ -

дипломатичний документ, підписаний сторо­нами про результат переговорів перед укладенням договору або угоди.

ПРОЦЕНТНА (ВІДСОТКОВА) СТАВКА -

ставка плати за кре­дит, одержаний кредитором від позичальника; в кредитних угодах така ставка може бути фіксованою протягом нового строку або нестійкою, яка регулярно змінюється у відповідності з ринковою кон’юнктурою.

ПРОЦЕНТНИЙ (ВІДСОТКОВИЙ) ПЕРІОД -

строк, на який процентна ставка фіксується в кредиті за умов несталої ставки (протягом 3 — 6 місяців).

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.