МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПРОЦЕНТНИЙ (ВІДСОТКОВИЙ) РИЗИК -

ризик втрат або втраченої вигоди у зв’язку з коливаннями ринкових процентних ставок і зміни вартості кредитів або позик.

ПРЯМІ ГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ -

безпосередні виробничі, науково-технічні або невиробничі зв’язки між підприємствами та організаціями однієї країни або різних країн.

ПРЯМІ ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ -

довгострокове вкладен­ня підприємницького капіталу, що забезпечує іноземному вклад­нику безпосередній контроль за діяльністю закордонного підприємства, основна форма вивозу такого капіталу за кордон.

Найважливішими умовами припливу прямих закордонних інвестицій у країну є: наявність дешевої робочої сили, низька вартість сировини і низькі ставки оподаткування, високі тарифні бар’єри.

ПРЯМУВАННЯ У ФАРВАТЕРІ -

цінова політика малих фірм, які не володіють великою частиною ринку.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ -

обстеження персоналу організації, яке дає змогу одержати об’єктивні всебічні дані про кожного співробітника (текстові характеристики з зазначенням сильних і слабких сторін).

ПУБЛІЧНІ ТОРГИ -

див. Відкриті торги.

РАБАТ -

комерційна знижка з усієї суми вартості товару, яка робиться у вигляді певного відсотка або певної суми при закупівлі товару оптом великими партіями.

РАЙТЕР -

особа, що бере на себе зобов’язання продажу і купівлі основних цінних паперів за опціонною ціною.

РАЙТС -

документ, що засвідчує привілеї, які надаються компанією власникам акцій, в першу чергу придбати нові цінні папери у відповідності з кількістю тих акцій, які кожний з них вже має, при додатковому випуску цінних паперів для мобілізації капіталу. Оскільки додаткові акції, як правило, пропонуються держателям за ціною, нижчою від ринкової, райтс здебільшого мають свою ринкову вартість, і ними активно торгують. У більшості випадків вони повинні бути використані за порівняно короткий період часу. Невдача у використанні або продажу райтс може завдати збитків їх власникам.

РАМБУС -

оплата купленого товару, як правило, через посе­редництво кредитних установ.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.