МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
РЕАЛІЗУВАННЯ -

показник легкості, з якою що-небудь може бути продано або куплено.

РЕАЛЬНА БІРЖОВА ОПЕРАЦІЯ -

здійснена на біржі операція по продажу або придбанню товару з поставкою реального товару на склад біржі або одержанням його зі складу.

РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА -

показник, що відображає купівельну спроможність номінальної заробітної плати робітника, її реальний споживчий вміст. Реальна заробітна плата прямо пропорційна номінальній заробітній платі і обернено пропорційна рівню цін на товари та послуги.

РЕАЛЬНІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ -

частина національ­ного доходу країни, використаного населенням на споживання і нагромадження матеріальних благ та задоволення духовних потреб.

РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ -

довгострокові вкладення коштів у галузі матеріального виробництва.

РЕВАЛЬВАЦІЯ -

збільшення золотого вмісту грошової оди­ниці або підвищення її курсу по відношенню до валют інших країн, яке здійснюється державою в офіційному порядку.

РЕВЕРС -

1) зобов’язання викупити заставлений вексель; 2) гарантійний лист, що видасться вантажовідправником капітану судна, згідно з яким він приймає на себе весь ризик за можливі збитки, що можуть статися внаслідок невідповідності між коноса­ментом і фактичним етапом вантажу.

РЕВЕРСІЯ -

повернення майна первісному-власникові.

РЕВІЗІЯ -

перевірка господарсько-фінансової діяльності ус­танови, підприємства, яка проводиться уповноваженим на це дер­жавним органом з метою виявлення і усунення недоліків у їх роботі, а також встановлення законності їх дій.

РЕВОКАЦІЯ -

1) скасування вже даного розпорядження; 2) відкликання дипломатичного представника чи уповноваженої особи державою або організацією, що їх призначила, з країни перебування у свою країну; 3) пропозиція чекодавця анулювати виданий чек.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.