МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КРЕДИТУ -

товарно-матеріальні цінностей які служать кредиторові заставою повного і своєчасного повернення боржником одержаних у позику коштів та оплати йому належних  відсотків. Кредит забезпечують відповідні гарантійні документи, наявні депозити, комерційні векселі тощо.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ОСНОВНОМУ БОРГУ -

сума викорис­таного і ще не погашеного кредиту (основного боргу) на певну дату.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ПРОЦЕНТАХ -

сума відсотків, нарахо­ваних від суми заборгованості по основному боргу і ще не оплаче­на на певну дату.

ЗАВДАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА -

математична   модель   вибору   варіанта  розвитку  техніко-економічних об’єктів, в якій оптимізується певний економічний показник.

ЗАВДАТОК -

грошова сума, яка видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні на підтвердження укладеного договору та в забезпечення його виконання.

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦІЙ -

система   митних пільг, наданих промислово розвинутими країнами країнам, що розвиваються. Ці пільги полягають у зниженні митних зборів на готові вироби або в повному їх скасуванні.

ЗАКРИТИЙ РИНОК -

стан ринку, при якому курс покупця рівний курсу продавця.

ЗАКРИТІ ЗНИЖКИ -

цінові знижки  на  продукцію,  яка обертається в замкнутих економічних одиницях,  наприклад у внутрішньофірмовому постачанні або в торгівлі міжнародних уг­руповань,  на товари,  які  поставляються  за  спеціальними міжурядовими угодами.

ЗАКРИТІ ТОРГИ -

міжнародні торги, до участі в яких запрошується обмежена кількість фірм та консорціумів. Оголо­шення про проведення таких торгів не публікується, а запрошення взяти в них участь надсилаються в індивідуальному порядку. До участі в закритих торгах, як правило, запрошуються 5—7 фірм та консорціумів, найбільш значних і потужних у даній галузі.

ЗАЛЕЖНИЙ ПОПИТ -

попит на певний вид продукції, якщо він може бути обчислений на основі потреб у виготовленні або поповненні запасу продукції більш «високого рівня», наприклад попит на деталь, яка входить у вузол машин

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.