МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ІДЕАЛЬНИЙ ТОВАР -

конкретний товар, здатний задовольнити конкретну людську потребу.

ІДЕМНІТЕТ -

відшкодування збитків, компенсація.

ІЄРАРХІЯ ФУНКЦІЙ -

виявлення вирішальних стратегічних  напрямів діяльності фірми та співвідношення їх з існуючою ієрархією виробничо-збутової структури.

ІМЕННИЙ ЧЕК -

чек, який виписується на певну особу обмежений у розповсюдженні.

ІМЕННІ АКЦІЇ -

акції, рух яких фіксується в книзі реєстраці  акцій акціонерного товариства. Ім’я або найменування держателі  такої акції вказується на її бланку. Статут акціонерного товаристві може містити додаткові правила, які регулюють рух іменних акцій  ІМІДЖ — образ товару, підприємства, країни. 

ІМІТАЦІЯ -

заснований на застосуванні ЕОМ метод, який відтворює використання різноманітних маркетингових факторії на папері.

ІМПОРТ -

закупівля і ввіз іноземних товарів, технологій та послуг у країну з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому  ринку країни-імпортера. Торговий баланс країни є активним  якщо експорт за вартістю перевищує імпорт.

ІМПОРТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ -

фактурна вартість у цінах ФОБ, вказана в рахунку іноземного постачальника, плюс затрати  зв’язані з доставкою товару до кордону, та інші накладні валютні  витрати.

ІМПОРТНА КВОТА -

1) нетарифні кількісні (вартісні або  натуральні) засоби обмеження ввозу певних товарів у країни 2) економічний показник, який характеризує значення імпорту для національного господарства в цілому, а також для окремих галузей та виробництв за різноманітними видами продукції.

ІМПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ -

дозвіл на ввіз певних товарів, який видасться відповідним державним органом.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.