МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЛАГ -

показник, який відображає відставання або виперед­ження у часі одного явища в порівнянні з іншим, яке зв’язане з ним.

ЛАГ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ -

тимчасовий розрив між здійсненням інвестицій і їх окупністю. Включає в себе час обороту всіх вироб­ничих капіталовкладень (включаючи вкладення в устаткування), будівельний лаг, який характеризує середній строк будівництва виробничого об’єкта, і лаг освоєння, який характеризує середній строк, необхідний для досягнення проектної потужності введеного в дію об’єкта.

ЛАЖ -

1) надбавка до ціни золота, яка при золотому обігу стихійно встановлюється на ринку в результаті знецінення папе­рових грошей щодо золота, обчислюється у відсотках; 2) переви­щення ринкової ціни золота над офіційною; 3) відхилення курсу цінних паперів від їхньої номінальної вартості.

ЛАПСУМ -

1) велика сума; 2) паушальна сума; 3) тверда сума, яка виплачується за фрахт судна незалежно від кількості вантажу, фактично завантаженого на судно.

ЛЕГАТ -

у заповіті доручення спадкоємцю виплатити якійсь особі певну суму або передати їй певне майно.

ЛЕГІТИМАЦІЯ -

а) форма посвідчення особи громадянина в державах, де відсутня паспортна система; б) доведення права громадянина на одержання платежу, вчинення будь-якої дії.

ЛЕКАЖ -

витікання рідини, усушка товарів під час переве­зення.

ЛІЗИНГ -

вид довгострокової оренди машин, устаткування, транспортних засобів, споруд виробничого призначення. Лізингова компанія надає засоби виробництва в оренду, зберігаючи за собою права власника на весь період угоди. По закінченні строку лізингового контракту можливі: купівля устатку­вання орендатором за залишковою вартістю; продовження строку оренди  — укладення нової угоди;  повернення матеріальних цінностей лізинговій компанії. Лізинг дає можливість орендодав­цю одержати доход від тимчасово вільного устаткування, а оренда­тору починати або розширювати виробництво з значно меншими капітальними вкладеннями. Він є ефективним способом кредиту­вання експорту товарів довгострокового користування.

ЛІКВІДНІ АКТИВИ -

наявні грошові та інші активи, що забезпечують їх власнику (банку) безперебійне здійснення платежів за поточними і кредитними зобов’язаннями. Ступінь ліквідності визначається співвідношенням між коштами, активами фірми (підприємства, банку), що швидко реалізуються, і сумою їх короткострокових зобов’язань.

ЛІКВІДНІСТЬ -

здатність одній або групи фізичних осіб, фірми чи будь-якої іншої організації погасити свої фінансові зобов’язання.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.