МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
НАДБАВКА ДО ІМПОРТНОГО МИТА -

тимчасове збільшення мита на товари, що ввозяться, для регулювання стану платіжного балансу, іноді з фіскальними або політичними цілями.

НАКЛАДНІ ВИТРАТИ -

витрати на господарське обслугову­вання виробництва й управління; є додатковими до основних витрат на виробництво і поряд з ними включаються в собівартість продукції.

НАРОДНОГОСПОДАРСЬКІ МОДЕЛІ -

моделі, що відобра­жають стан і розвиток народного господарства як єдиного цілого або сукупності взаємодіючих його частин.

НАСИЧЕНІСТЬ ПОПИТУ -

категорія, яка відображає харак­терне для багатьох товарів і послуг істотне скорочення або навіть припинення попиту на них при даному рівні прибутків і цін, а також накопичення запасів таких благ.

НАЦІОНАЛЬНА ГРОШОВА СИСТЕМА -

форма організації грошового обігу в країні, яка склалась історично і закріплена законом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД -

1) вартість, заново створена про­тягом певного періоду в народному господарстві тієї чи іншої країни; 2) частина валового суспільного продукту, яка залишається при вирахуванні матеріальних затрат на його виробництво. Вира­жає весь обсяг чистої продукції країни.

НЕБАЖАНА АУДИТОРІЯ -

група людей, інтереси якої фірма старається не враховувати, але змушена робити це, якщо така група виявляється (наприклад, споживча група бойкоту).

НЕВИКЛЮЧЕНА ЛІЦЕНЗІЯ -

ліцензія, що залишає ліцензіару можливість надавати ліцензії на певну технологію іншим ліцензіатам на даній території.

НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ -

недотримання підрядником умов контракту (стосовно якості, затрат, термінів), що веде до припинення платежів і можливого розриву контракту.

НЕВИРОБНИЧА СФЕРА -

сукупність галузей і видів діяльності по обслуговуванню населення, народного господарства та управління ним.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.