МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ОБЛІГАЦІЯ -

1) цінний папір, який дає власнику доход у вигляді фіксованого відсотка від його загальної вартості; 2) боргове зобов’язання, видане державою або підприємством на певних умовах під час випуску внутрішньої позики; 3) одна з форм фіктивного капіталу.

ОБЛІГО -

банківські книги, в яких облігується (береться на облік) заборгованість банку з боку осіб, зобов’язаних по облікових векселях, або відображається вся заборгованість клієнта по операціях з банком.

ОБЛІК (ДИСКОНТ) ВЕКСЕЛІВ -

купівля банком або спеціалізованою кредитною установою векселів до закінчення строку їх оплати. При обліку векселів банк достроково оплачує власнику векселя суму, на яку виписаний вексель, відраховуючи відсоток, розмір якого визначається на основі існуючого відсотка на позичковий капітал залежно від якості і строку викупу векселя. Банки беруть на облік лише так звані першокласні векселі, тобто векселі, що мають зобов’язання солідних фірм, платоспроможність

яких не викликає сумніву. Облік векселів з гарантією великих банків здійснюється за нижчими ставками відсотка, ніж векселів торговельних та промислових фірм, що не мають банківської гарантії (банківського аваля).

ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕНТ -

плата, яка стягується банками за авансування грошей шляхом купівлі (обліку) векселів, цінних паперів, купонів, акцій та облігацій, інших боргових зобов’язань до настання строків оплати по них.

ОБМІН -

одержання товарів (послуг) в обмін на еквівалентну вартість. Обміном називають продаж, якщо товари (послуги) обмінюються на гроші, і обміном називають бартер, якщо товари (послуги) беруть участь у натуральному обміні (без використання грошей).

ОБОРОТ -

характерна для товарного виробництва форма обміну продуктів праці, грошей та інших об’єктів власності шля­хом купівлі-продажу.

ОБОРОТ ТОВАРІВ -

див. Товарооборот.

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ -

частина продуктивного капіталу (затрати на сировину, матеріали, робочу силу), яка переносить свою вартість на заново створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі в кінці кожного кругообороту капіталу.

ОБОРОТНІ КОШТИ -

кошти підприємства, які використову­ються для фінансування господарської діяльності — створення виробничих запасів сировини, матеріалів, палива, тари, незавер­шеного виробництва, запасів готової продукції, включаючи кошти в незавершених платежах на розрахункових рахунках у банках і в касах підприємств та організацій.

ОВЕРДРАФТ -

форма короткотермінового кредиту, надання якого здійснюється шляхом списання коштів по рахунку клієнта (понад надлишок на рахунку), в результаті чого утворюється дебе­тове сальдо.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.