МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
БIЗНЕС -

будь-який вид діяльності, що приносить прибуток. Розрізняють три основні форми організації бізнесу: власне діло товариство, корпорація.

БIЗНЕСМЕН -

людина, яка займається будь-яким видом економічної діяльності, що приносить прибуток або іншу вигоду.

БIРЖА -

постійно функціонуючий оптовий ринок будь-якого товару.

БIРЖОВI ЦІНИ -

ціни на товари i послуги, якi реалізуються у порядку біржової торгівлі, формуються у вiдповiдностi з співвідношенням між попитом i пропозицією. Розрізняють декілька видів цін на товарній біржі. Серед них: ціна попиту — ціна товару, що пропонується покупцем; ціна пропозиції — ціна товару, що пропонується продавцем; контрактна ціна — фактична ціна за біржовою угодою; котирувальна ціна фактична типова (або середня) ціна за біржовими угодами за певний період часу (біржовий день).

БIРЖОВА ТОРГІВЛЯ -

торгівля товарами i цінними паперами при посередництві біржі.

БIРЖОВИЙ КУРС -

 ціна продажу цінного паперу (акції, облігації), що перебуває в обігу на фондовій біржі. Визначається співвідношенням між рівнем позичкового відсотка та рівнем доходності (величиною дивіденду) даного цінного паперу, тобто виражає собою доход, що відповідає тій сумі грошей, яка, будучи наданою у вигляді кредиту, забезпечить доход, рівний доходу від цінного паперу.

Біржовий курс перебуває у прямій залежності від величини доходу, що приносять цінні папери, i в оберненій — від середнього рівня позичкового відсотка.

БАГАТОВАЛЮТНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ -

різновид валютного застереження,  яке використовується у міжнародній торгівлі, кредитних і платіжних угодах для захисту від валютного ринку. У ньому звичайно передбачається зміна середнього курсу валюти платежу по відношенню до певного набору валют..

БАГАТСТВО ВАЛЮТ -

диференційовані курсові взаємовідносини валют за різними видами операцій, товарних груп та регіонів.

БАЖАНИЙ ПОПИТ -

попит з точки зору підприємства, що забезпечує запланований рівень продажу, необхідний рівень рентабельності виробництва і торгівлі.

БАЗИСНI УМОВИ ПОСТАВКИ -

спеціальні умови, що визначають обов’язки продавця i покупця з питань доставки товару, встановлюють момент переходу ризику випадкової втрати чи ушкодження товару з продавця на покупця.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.