МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ -

престижна реклама. І) встановлення зв’язків з громадськістю; 2) спеціальна система управління соціальною інформацією, що включає весь процес виробництва й руху інформації, метою якої є створення позитивного відношення до фірми тих кіл громадськості, в яких вона зацікавлена. Система паблік рилейшнз прагне до постійного зворотного зв’язку, щоб як можна швидше протидіяти виникненню та загостренню супереч­ностей між монополіями і громадськістю або уникнути їх.

ПАБЛІСИТІ -

неособисте стимулювання попиту на товар, послугу або діяльність завдяки розміщенню комерційних важ­ливих новин у виданнях або одержанню позитивних претензій на радіо, телебаченні чи сцені, які не оплачуються певним спонсором.

ПАДАЮЧИЙ ПОПИТ -

попит, що знижується на один або декілька видів товарів, які пропонуються організацією покупцям.

ПАРАЛЕЛЬНА УГОДА -

різновид товарообмінної операції на базі двох контрактів, зв’язаних зобов’язанням експортера прово­дити контркупівлю протягом домовленого терміну (2 — 3 роки).

ПАРИТЕТ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ -

співвідношен­ня між двома валютами за їх купівельною спроможністю щодо певного набору товарів і послуг; як правило, не збігається з ринковим валютним курсом.

ПАСИВ -

1) частина бухгалтерського балансу, яка відображає джерела утворення коштів підприємства або установи та їх призна­чення (власні резерви, позики інших установ); 2) перевищення закордонних витрат країни над надходженням коштів з-за кордо­ну; 3) дефіцит платіжного балансу.

ПАСИВНИЙ ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС -

платіжний баланс, який характеризується перевищенням закордонних витрат і платежів країни над надходженням коштів з-за кордону.

ПАСИВНИЙ ТОРГОВИЙ БАЛАНС -

торговий баланс, в жому ввіз товарів переважає над вивозом.

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ -

операції, завдяки яким банки залучають у своє розпорядження кошти (прийом вкладів, випуск банкнот).

ПАСИВНІ РАХУНКИ -

рахунки бухгалтерського обліку, в яких відображаються джерела формування коштів підприємств та їх цільове призначення.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.