МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
УГОДА -

комерційний обмін цінностями між двома сторона­ми. Основна одиниця виміру у сфері маркетингу. Умови угоди підтримуються й охороняються законодавством. Угода передбачає наявність таких умов: 1) не менше двох ціннісно значущих об’єктів; 2) узгоджені дії щодо її здійснення; 3) узгоджений час здійснення; 4) узгоджене місце проведення.

УГОДА ДЕПОРТНА -

купівля цінних паперів за курсом дня з умовою продажу їх через певний строк за зниженим курсом.

УГОДА КАСОВА -

1) один з видів операцій з цінними папера­ми, що здійснюється на фондових біржах. За цими угодами цінні папери оплачуються готівкою в день здійснення операції або через 1—3 (інколи 7) днів; 2) різновид валютних операцій на валютному ринку.

УГОДА РЕПОРТНА -

продаж цінних паперів банку за курсом дня на умовах їх купівлі через певний строк за більш високим курсом.

УГОДА «ОФЕСТ» -

одна з форм зустрічної торгівлі, яка пропонує як обмін товарами та послугами, так і надання можли­вості вкладати капітал замість різного роду послуг та пільг.

УГОДА-СПОТ -

валютна угода, за якою обмін валют здій-снюється на другий день, не включаючи день укладення угоди. Необхідна для оформлення угоди в банках. Укладається по телефону або по телексу, розрахунки здійснюються банківськими телеграфними переказами або за допомогою електронних систем розрахунків.

УЛЬТИМО -

1) строк виконання біржових угод, що припадає на останній день місяця; 2) дані про котирування цінних паперів на біржах на кінець місяця.

УМОВИ КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ) -

узгоджені сторонами і зафіксовані в контракті предмет операції, характеристики товару, ціни, терміни виконання зобов’язань, а також взаємні права й обов’язки сторін. Умови контракту можуть також визначатися міжнародними угодами, на які посилаються в даному контракті.

УМОВИ ПЛАТЕЖУ, УМОВИ РОЗРАХУНКУ -

договірно-пра­вові реквізити зовнішньоторгового контракту, які визначають, чи буде продаватися товар за умовами готівки чи в кредит, тобто, з наданням покупцеві розстрочки платежу. Складають основу фінансових умов зовнішньоторгового контракту.

УМОВИ ТОРГІВЛІ -

співвідношення між експортними та імпортними цінами у міжнародній торгівлі; в статистиці міжнародної торгівлі вираховується індекс умов торгівлі, який виражає відношення індексу середніх цін експорту до індексу середніх цін імпорту. Індекс може бути вирахуваний для окремої країни, регіону або групи країн.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2018 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.