МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЮРИДИЧНА ОСОБА -

ринковий суб’єкт (організація, підприємство, фірма), який володіє відокремленим майном, може від власного імені набувати майнові і власні немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем або відповідачем в суді й арбітражі. Діє на основі статуту або положення, має своє найменування, місцезнаходження і відповідає за своїми зобов’язаннями майном, яке йому належить (або закріплене за ним). Фірма, що є юридичною особою, має самостійний юридичний статус і може відкривати свої філіали та представ­ництва.

ЮРИДИЧНИЙ МАРКЕТИНГ — ТИП -

маркетингу, можливості якого реалізуються в той час, коли з точки зору благополуччя споживача або організації попит на ряд товарів або послуг може вважатися ірраціональним.

ЮРИСДИКЦІЯ -

компетенція давати правову оцінку фактам, розв’язувати правові спори. Розрізняють юрисдикцію судову й адміністративну. Розгляд та розв’язання кримінальних справ ста­новить виключно юрисдикцію суду; цивільні справи розглядають­ся судом, арбітражем, деякі третейським і товариським судами, адміністративні спори розв’язуються різними адміністративними органами. В галузі міжнародного права існує міжнародна юрисдикція. Під міжнародною юрисдикцією розуміють компетенцію міжнародного суду чи арбітражу.

ЮРИСКОНСУЛЬТ -

особа, яка відає вирішенням правових питань в установі і виступає як захисник інтересів цієї установи в судових та інших інстанціях.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.