МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЄВРОБАНКНОТИ -

паперові грошові одиниці західноєвропейських країн та іноземні валюти, в яких комерційні банки здійснюють операції за межами країн-емітентів цих валют. Наприклад, долари СІЛА мають назву євродоларів, французька валюта — єврофранків і т. ін.                                                                       

ЄВРОДОЛАРИ -

тимчасові вільні кошти в американських доларах, які знаходяться на рахунках іноземних банків і використовуються  ними для  здійснення  кредитно розрахункових операцій.

ЄВРОКРЕДИТ -

міжнародні позики, що надаються великими комерційними банками за рахунок ресурсів Євровалютного ринку. Як правило, такі позики організують консорціуми банків на строк від 2 до 10 років зі змінними відсотковими ставками.

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ (ЕКЮ -

регіональна міжнародна валютна одиниця, що використовується з березня 1979 р. країнами — учасницями ЄВС; має певний валютний курс, який розрахований на основі валютного кошика національних валют країн — учасниць ЄВС. 50 відсотків випущених ЕКЮ забезпечуються відрахуваннями від золотих і доларових запасів, а решта — національними валютами країн. Широко застосовується у міжнародних розрахунках, не зазнає значних коливань, оскільки відхилення національних валют допускається в межах плюс-мінус 2,25 відсотка. Країна, яка допустила відхилення у курсі, повинна його відрегулювати за власний рахунок.       

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА (ЄВС) -

організаційно-економічна форма, яка існує між країнами Європейського співтовариства (Англія, Бельгія, Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Франція) у валютній сфері і спрямована на стимулювання інтеграційних процесів, зниження коливання курсів національних валют та посилення взаємозв’язку між ними. ЄВС діє з березня 1979 р. Головне завдання її — поступове перетворення Європейського співтовариства на зону валютної стабільності, яка базується на власних валютно-вартісних інструментах та обмеженні ролі долара США у міжнародних роз­рахунках країн ЄС.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ФОНД (ЄСФ) -

складова частина бюджету Європейського співтовариства. Створений у1960 р., реорганізований у 1971 р. Надає країнам — членам ЄСФ ресурси у вигляді субсидій для перепідготовки та передислокації робочої сили. Головна мета субсидій — подолання структурного безробіття.

ЄДИНА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ -

взаємозв’язана система програм маркетингу за окремими ринками і за групами однорідної продукції, яка служить основою для розроблення планів науково-дослідних і конструкторських робіт, спрямованих на вдосконален­ня виробництва, збуту та сервісу.

ЄДИНОНАЧАЛЬНІСТЬ -

принцип управління, за яким керівникові будь-якого органу, установи, підприємства надаються широкі повноваження, необхідні для виконання ним своїх функцій, а також покладається персональна відповідальність з наслідки роботи.

ЄМКІСТЬ РИНКУ -

можливий обсяг реалізації товарів на ринку, що визначається розмірами платоспроможного попиту.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.