МПП Фенікс
      
Будівельні терміни
Вихідні дані -

сукупність даних, які згідно із законодавством використовуються як інформаційна база при розробленні проектної документації (проектуванні).

 Вихідні дані включають:

-         єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок, які встановлені цими Правилами для кожної зони і використовуються при проектуванні об’єкта, що належить до переважних видів забудови земельних ділянок у цій зоні;

-         архітектурно-планувальне завдання, яке надається замовнику (забудовнику) для проектування об’єкта, що згідно з Правилами належить до допустимих видів забудови земельних ділянок у відповідній зоні;

-         технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування.

 

До вихідних даних належить також завдання на проектування, яке затверджується замовником і містить відомості про призначення та основні техніко-економічні характеристики об’єкта містобудування.

 

Вихідними даними можуть визначатися вимоги до пайової участі замовників у витратах на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Граничний розмір коштів для цих потреб та порядок його визначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Виявлення об’єкта культурної спадщини -

сукупність науково-дослідних, пошукових заходів з метою визначення наявності та культурної цінності об’єкта культурної спадщини.

Відчуження земельної ділянки -

передача права власності на земельну ділянку (тобто права володіння, користування та права розпоряджатися землею) її власником іншій фізичній чи юридичній особі, територіальній громаді чи державі. Відчуження може бути платне (купівля-продаж, міна) і безоплатне (дарування, спадщина тощо).

Власник земельної ділянки -

особа, яка на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном (земельною ділянкою).

Водоохоронна зона - природоохоронна зона вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ та інших водойм, встановлена для обмеження господарської діяльності з метою створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо водних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку.
Генеральний план ділянки -

графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані, існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі і споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Генеральний план ділянки -

графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані, існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі і споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Горище -

простір між поверхнею покриття (дах), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху. 

Дендроплан -

(план благоустрою та озеленення) – графічне зображення, що виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення, з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Детальний план території -

містобудівна документація, яка розробляється для окремих територій (районів, мікрорайонів, кварталів) і визначає розташування червоних ліній, ліній регулювання забудови, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, окремих земельних ділянок та об’єктів містобудування, вулиць, проїздів, пішохідних зон, допустимі види функціонального використання територій та окремих земельних ділянок, щільність, поверховість, принципи формування архітектурно-просторової композиції забудови.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.