МПП Фенікс
      
Будівельні терміни
Проект (проектна документація) -

документація для будівництва об’єктів містобудування (об’єктів архітектури), що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, технічні та технологічні рішення, вартісні показника конкретного об’єкта містобудування.

Проект забудови території -

документація, яка поєднує властивості проектної та містобудівної документації і розробляється для будівництва комплексів будівель і споруд з урахуванням рішень детального плану території.

Проект розподілу території -

містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок і встановлює прибудинукові території існуючих і запроектованих житлових будинків, громадських будівель, інженерних споруд, інших об’єктів містобудування, територій загального користування, надлишків території, призначених для подальшого спорудження житлових і громадських будівель, та іншого використання. На підставі проекту розподілу території розробляються проекти відведення земельних ділянок та встановлюються їх межі.

Проектне рішення -

основні архітектурно-планувальні, об’ємно-просторові, техніко-економічні, інженерні характеристики об’єкта, розроблені у проектній документації.

Проектні роботи -

роботи, які пов’язані з виготовленням проектної документації.

Пусковий комплекс -

визначена проектом будівництва частина будови (об’єкта виробничого або цивільного призначення), яка після введення її в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг на об’єктах підсобного та обслуговуючого призначення за відповідною супровідною (не основною) номенклатурою і може експлуатуватися за розсудом інвестора до повного введення будови (об’єкта), освоєння проектної потужності або надання послуг за основною номенклатурою (приклади-котельні, підстанції, холодильники, підсобні та обслуговуючі виробництва, вбудовано-прибудовані та вбудовані в жилі приміщення паркінги та ін.).

Реабілітація пам’ятки культурної спадщини -

сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об’єкта культурної спадщини.

Реконструкція -

перебудова існуючих об’єктів і споруд (будов) цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення і покращення якості продукції та ін., пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників.

Ремонт -

сукупність проектних вишукувальних і виробничих робіт, спрямованих на покращення технічного стану та підтримання в експлуатаційному стані об’єкта культурної спадщини без зміни властивостей, які є предметом охорони об’єкта культурної спадщини.

Рентний дохід (земельна рента)- -

дохід,що може бути отриманий із землі як засобу виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним валовим доходом від реалізації продукції,отримуваної на земельній ділянці,тв виробничими витратами і прибутком виробника.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.