МПП Фенікс
      
Будівельні терміни
Замовник -

інвестор або визначена ним юридична чи фізична особа, яка за дорученням (контрактом) інвестора розміщує замовлення і укладає договори на виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт по спорудженню будинків і споруд, прокладанню інженерних мереж, здає обєкт (будову) в експлуатацію та виконує інші функції відповідно до вимог законодавства.

Земельна ділянка -

частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правилами.

Земельне поліпшення -

результати будь-яких заходів,що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості.До земельних поліпшень належать матеріальні обєкти,розташованої у межах земельної ділянки,переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення,а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна релєфу,поліпшення грунтів,розміщення посівів,багаторічних насаджень,інженерної інфраструктури тощо).

Зміна об’єкта культурної спадщини -

дії, що призводять чи можуть призвести до часткового або повного зникнення предмета охорони об’єкта культурної спадщини.

Зона (територіальна зона) -

частина території, в межах якої Правилами регламентовані переважні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, встановлені єдині умови та обмеження використання земельних ділянок.

Зона охорони археологічного культурного шару -

територія за межами пам’ятки археології та її охоронної зони, де виявлені окремі археологічні знахідки або можливе існування археологічного культурного шару, доведення якого потребує проведення шурфування або розкопок. Призначена для забезпечення збереження і дослідження пам’яток археології.

Зона охоронюваного ландшафту -

природна чи близька до природної незабудована територія за межами охоронної зони, з якою пам’ятка має активний візуальний зв’язок. Вона визначається для збереження і реабілітації природних утворень, які є характерним історичним середовищем пам’ятки, і відіграє важливу роль в образі населеного місця або окремому пейзажі, що містить пам’ятку. У зоні охоронюваного ландшафту забороняється будівництво капітальних будівель і споруд, шляхові і земляні роботи, що змінюють ландшафт, що охороняється.

Зона регулювання забудови -

забудова чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони, на яку поширюється композиційний вплив пам’ятки. Ця зона призначена для збереження особливостей візуального сприйняття пам’ятки, охорони і відновлення її активної ролі в композиції і пейзажі міста, селища, села. Ця зона виконує функції буферної, перехідної та синтезуючої зони у взаємодії пам’ятки з новими об’єктами довкілля. У зоні регулювання забудови нова забудова регламентується за висотою, розмірами в плані, масштабністю.

Зона санітарної охорони -

територія у встановлених межах навколо об’єктів, де є підземні та відкриті  джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, у межах якої забороняється діяльність. Яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним та водоочисним споруди, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення.

Зони охорони пам’яток -

 територія у встановлених межах навколо об’єкта культурної спадщини, на якій діє спеціальний режим та відповідні обмеження згідно з чинним законодавством.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.