МПП Фенікс
      
Будівельні терміни
Зони регулювання забудови -

територія у встановлених межах навколо об’єкта культурної спадщини, на якій встановлені  обмеження на забудову земельних ділянок ( поверховість, висоту, щільність або інше).

Інвестиційна діяльність -

сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій у сфері містобудування.

Інвестор -

юридична або фізична особа, яка приймає рішення про вкладення інвестицій у будівництво об’єкта інвестування, забезпечує його фінансування і розпоряджається вкладеними інвестиціями на свій розсуд з метою одержання прибутку (доходу) або соціального ефекту.

Інженерна, транспортна та соціальна інфраструктури -

комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту.

Іпотекодержатель (іпотечний кредитор) -

— особа, якій передають майно в іпотеку (заставу), щоб забезпечити виконання зобов’язань боржника. Передавання майна в іпотеку оформляють іпотечною угодою.

Історико-архітектурна довідка -

науково-дослідна робота, що виконується дипломованими фахівцями відповідних спеціальностей – істориками архітектури, архітекторами, реставраторами, мистецтвознавцями на основі архівного пошуку, аналізу літературних джерел та іконографічного матеріалу.

Історико-містобудівне обґрунтування -

наукова концепція врахування у проектуванні будівель і споруд пам’яток культурної спадщини та традиційного характеру історичного середовища як містобудівних факторів.

Історичне населене місце -

населене місце, яке зберегло повністю або частково історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України.

Історичний ареал -

це найбільш освоєна в минулому і добре збережена частина території населеного місця, що відрізняється традиційним характером середовища і значною кількістю об’єктів культурної спадщини від інших, менш освоєних, або погано збережених частин населеного місця.

Історичний ареал населеного місця -

частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

 

Історичні об’єкти культурної спадщини – будинки, споруди. Їх комплекси (ансамблі), окремі поховання та некрополі, місця масових поховань померлих (загиблих) військовослужбовців ( у тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на території України, місцях бойових дій, місця загибелі бойових кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками бойової техніки, озброєння, амуніції, визначні місця, пов’язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.