МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
АБАНДОН -

відмова власника вантажу або судновласника від своїх прав на застраховане майно на користь страхової організації для одержання від неї повної страхової суми.

АБСОЛЮТНИЙ ПРИБУТОК - прибуток, рівний доходові, який продавець одержав від усіх товарів, за вирахуванням витрат.
АВАЛЬ -

вексельна порука, що видається на частину або на всю суму векселя. У міжнародних розрахунках виступає як одна з форм додаткового забезпечення гарантій платежу. Оформляється або гарантійним підписом аваліста (тобто особи, яка здійснює гарантію) на векселі чи на додатковому листі (алонжі), або видачею окремого документа.

 

АВАНС -

грошова сума, що видається в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. У міжнародній торгівлі розмір авансу, як правило, складає 10-15% від суми контракту. Аванс зараховується повністю при кінцевому розрахунку за продукцію (роботи, послуги) шляхом оплати окремих партій продукції (етапів робіт). У випадку розриву договірних відносин або невиконання одержувачем своїх зобов’язань аванс підлягає поверненню.

АВАНСОВИЙ ЗВІТ -

документальний звіт працівника про використання авансу, одержаного під звіт для виконання службового доручення (відрядження, господарські видатки і т.п.).

АВАНСУВАННЯ -

економічний процес, в якому кошти, витрачені на виробництво, повертаються до свого вихідного пункту з приростом у вигляді вартості додаткового продукту.

АВАРІЯ - шкода чи збитки, завдані судну, іншому транспортному засобу або вантажу внаслідок нещасного випадку.
АВІАНАКЛАДНА -

товарна квитанція, що засвідчує контракт на перевезення повітряним транспортом.

АВІЗО -

офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції, яке надсилається одним контрагентом іншому.

АВТЕНТИЧНИЙ -

дійсний, вірний, той, що ґрунтується на першоджерелах.

Developed by
WCS

 

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.

Адреса: м.Чернівці, вул.Салтикова-Щедріна,18 офіс 20