МПП Фенікс
      

"Budџmy hojne sercem во imiк dobra,

czіowieczeсstwa i sprawiedliwoњci"

MPP "Feniks" w 2005 roku, dopomogіo siк materialn№ edukacyjnemu DNZ №3 m Czerniowce,  rozmiarem 32 481грн.60 kopa..Zakupiono dla edukacyjnego przedszkola №3 :90шт.стільців na sumк 3420грн., зроблно remont w sali, odremontowano dach, zamieniono rynny, linoleum, rolety.Dopomogіo siк po urz№dzeniu terytorium DNZ №3.


Kierownikiem MPP "Feniks,який w 2005 roku doі№czyі siк do miejskiej dobroczynnej akcji "Myloserdja",bulo перерахувано koszty w rozmiarze 10 000 hrn.. do odpowiedniej fundacji miasta Czerniowce.Budownictwo dzieciкcego placyka w m Czeniwci, спонсор- MPP "Feniks". Uroczyste odkrycie odbyіo siк w  wrzeњniu 2005 р., co staіo siк przyjemn№ niespodziank№ dla dzieci i dorosіych.Placyk jest rozdzielony na trzy strefy: dzieciкca - do 10 lat, plewi dla piіki noїnej, siatkуwki i koszykуwki, trenaїer kompleks.Na moment odkrycia ,аналогів danego dzieciкcego placyka w mieњcie Czerniowce, nie ma.To pierwszy dzieciкcy i sportowy-zdrowotny placyk  producenta "KSIL",jakyj jest otwarty w naszym mieњcie.Koszt razem z  zagospodarowanie obok 200 000 hrn..


Z okazji Dnia Њwiкtego Mykolaja,керівник  MPP"Feniks" Beszewli i.w., pogratulowaі wychowankуw komunalnego zakіadu medycznego "Obwodowy specjalistyczny dom dziecka" w m Czerniowce. Przelawszy w 2007 roku na dobroczynnoњж koszty w rozmiarze 10 000грн..                            

   Drogie dzieci!

Szczerze witam was z Dniem Њwiкtego Mykolaja Cudotwуrcy – jednym z najjaњniejszych i najradosnych chrzeњcijaсskich њwi№t, їe przyniesie wam radoњж, jasno i przyjemne niespodzianki. Z przychodem w tym dniu kaїdy z nas oczekuje na malutkie dziwo, звершити ktуre pod siік tylko Њwiкtemu. Niechaj w zimowe mrozy ogrzewa was ciepіe њwiкto i Њwiкty Mykolaj odbкdzie wszystkie wasze chкcie! Pokojowi Wam i dobra, szczкњcia, zgody i pomyњlnoњci, jasnej radoњci i wesoіego њwiкta!


MPP "Feniks" troszczy siк o oњwiatowy poziom mіodzieїy, a zatem niejednokrotn№ pomoc№ w 2008 roku stanкіo skierowywanie finansowania na zakup компютерної i sprzкty biurowe dla edukacyjnych zakіadуw m Czerniowce, w szczegуlnoњci Czerniowieckiego industrii kolegium.


W 2008 roku ,за inicjatywy kierownika MPP "Feniks", do oznaczenia 600-ліття miasta Czerniowce, byіy skierowano ponad 200 000 тис.грн..Виконано prace po відновленю nowej, kutej wejњciowej bramy do іuku po ul. I.Franka, 6, w zgodnoњci z gуrnym elementem wejњcia i archiwnych danych.Zagospodarowaniu pokrycia przejњcia w іuku i remont elementуw elewacji (parapety, козирьки, kute elementy dla podtrzymania winoroњli itd.),відновлено i przeprowadzono rekonstrukcjк іuku всередені z utrzymania freskуw.Przelano koszty w fundacjк miasta dla rekonstrukcji domu po jednej z ulic miasta Czerniowce.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

Tel./fax: (0372) 55-62-48
nTel.:            (0372) 55-93-36
nTel./fax: (0372) 54-19-08

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.